Ympäristöterveydenhuollon tehtävät jäämässä kuntiin hyvinvointialueiden myötä - Kuntakirje ohjeistaa muutoksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuoden 2023 alusta. Laki hyvinvointialueesta tuli voimaan 1.7.2021. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat uudistuksessa säilymässä kuntien vastuulla.

Niiden ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden, jotka sijaitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteydessä on kuitenkin organisoiduttava uudelleen. Uudelleen organisoituminen on tapahduttava 1.1.2023 mennessä.  Ympäristöterveydenhuollon tehtävät voidaan siirtää hyvinvointialueen hoidettavaksi, mikäli kaikki hyvinvointialueeseen kuuluvat kunnat tekevät asiasta yhtenäisen päätöksen.

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista on voimassa ja ympäristöterveydenhuollon yksiköiden on täytettävä tämän lain vaatimukset organisointitavasta huolimatta. Suurin osa ympäristöterveydenhuollon yksiköistä on tällä hetkellä organisoitunut muutoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteyteen.

”Nämä yksiköt voivat jatkaa toimintaansa kuten ennenkin. Osalla yksiköistä hyvinvointialueiden perustaminen tulee kuitenkin aiheuttamaan tarpeen uudelleenorganisoitua", sanoo Kuntaliiton ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen.

Kuntaliitto haluaa olla mukana tukemassa kuntia tässä muutoksessa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan lainsäädännön on mahdollistettava alueelliset erot ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä myös jatkossa

"Toivomme, että jatkuvasta epätietoisuudesta tulevaisuuden suhteen päästäisiin pitkäjänteiseen ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen", Mäntynen jatkaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen Kuntaliiton kirjeessä kunnille ja ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköille on kuvattu hyvinvointialueiden perustamisen vaikutuksia ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen erilaisissa tilanteissa. Kirjeen liitteenä on Kuntaliiton ohje ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista. Ympäristöterveydenhuollon tehtävillä tarkoitetaan terveydensuojelua, tupakkavalvontaa, eläinlääkintähuoltoa ja elintarvikevalvontaa.

Lue lisää:

Tags
Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäytö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Vastuualueet
  • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut.
  • Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi.
  • Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.