Alueiden komitean ajankohtaiset: uusi puheenjohtaja, Arktinen ilmastotyö ja datasäädös

Euroopan alueiden komitean 150. täysistunto järjestettiin 29.–30.6.2022. Kyseessä oli viisivuotisen toimikauden puoliväli, joten täysistunnossa valittiin loppukaudeksi uusi puheenjohtaja: Vasco Alves Cordeiro.

Azorien aluevaltuuston jäsen Cordeiro aikoo keskittyä EU:n alue- ja paikallisedustajien kokouksen puheenjohtajana demokratian vahvistamiseen, koheesiopolitiikan puolustamiseen, EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä alueellisen tuen lisäämiseen Ukrainalle.

Täysistunnossa hyväksyttiin kaksi suomalaislausuntoa.

Arktisen alueen ilmastotyöllä on erityinen kiire

Ilmastonmuutos on suuri uhka arktisella alueella. Kolme kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa nousevalla lämpötilalla sekä jäätiköiden ja ikiroudan sulamisella on valtavia kerrannaisvaikutuksia Euroopassa ja koko planeetalla. Arktinen alue voi tarjota Euroopalle tietoa, tuotteita, resursseja ja energiaa, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta.

"EU:n rahoitus on kohdennettava tukemaan ja varmistamaan investointien kestävyys arktisella alueella. Kaiken arktisen alueen toiminnan on perustuttava luonnon kestokykyyn, ilmastonsuojeluun ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alueella asuvien ihmisten ja alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen", lausunnon laatija, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä Vehkaperän (kesk/Renew Europe) painottaa.

Lisäksi kansainvälisen yhteistyön alalla olisi tehtävä kaikki mahdollinen, jotta varmistettaisiin arktisen alueen pysyminen turvallisena, vakaana ja rauhallisena. Myös alueen elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kehittäminen on tärkeää.

Lue Alueiden komitean uutinen täältä.

Uusi datasäädös helpottaa tiedonkulkua yritysmaailmassa ja yhteiskunnan hätätilanteissa

Alueiden komitean täysistunto äänesti kesäkuun lopussa Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anne Karjalaisen (sd/PES) lausunnosta niin sanotusta datasäädöksestä.

Säädöksen tavoitteena on varmistaa EU:n yritysten mahdollisuudet innovoida ja kilpailla kaikilla aloilla, lisätä yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia datansa suhteen ja antaa julkiselle sektorille oikeus saada poikkeusoloissa tarpeellista yksityissektorin hallussa olevaa dataa maksutta, erityisesti yleisen hätätilan, kuten tulvien, maastopalojen tai pandemian yhteydessä.

Säädös parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten oikeuksia. Kuitenkin näistä yrityksistä sekä pienistä kunnista ja maaseutualueilta puuttuu usein datan käyttöön, jakamiseen ja yhteiskäyttöön liittyvää asiantuntemusta. Ne tarvitsevat jäsenvaltioiden ja unionin tukea muutosten toteuttamiseen.

Lue Alueiden komitean uutinen täältä.

Euroopan alueiden komitea (AK) on EU:n virallinen instituutio, jota on kuultava alueisiin ja kuntiin vaikuttavien asioiden valmistelussa. Alueiden komiteassa on 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kuntia ja maakuntia edustavaa jäsentä.

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Välitämme merkittävimmät AK:n uutiset Kuntaliitto.fi-verkkopalvelussa tiivistelminä. Kokonaiset uutiset ovat luettavissa AK:n verkkosivuilla. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Digisumpit-kuvituskuva.

Tervetuloa digisumpeille!

Digisumpit on torstaisin pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. 

Digisumppien ajankohdat ja aiheet.