Esittävän taiteen järjestäminen Suomessa vuonna 2030 – Tulevaisuus ratkaistaan kunnissa 

Kuntaliitto tilasi selvityksen esittävän taiteen järjestäminen Suomessa vuonna 2030. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa esittävän taiteen vaihtoehtoisista järjestämisen tavoista alan sisäiseen keskusteluun. 

Tutkimuskysymys oli selvittää, kuinka tulevaisuuden toimintaympäristön muutokset vaikuttavat esittävän taiteen järjestämiseen paikallisesti. Tavoitteena oli tuottaa vaihtoehtoisiin tulevaisuuskuviin erilaisia tulevaisuusskenaarioita esittävän taiteen järjestämisen malleista. 

- Sivistyskunnassa kulttuurin painoarvo nousee. Taide- ja kulttuurilaitokset tuovat kunnille pito-, veto- ja lumovoimaa. On tarpeen miettiä, miten alueilla ja kunnissa voidaan tarjota esimerkiksi ammattimaista teatteritoimintaa jatkossakin, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee

- Tämä selvitys tarjoaa hyvän perustan kunnissa käytävälle keskustelulle tulevaisuuden valinnoista, Selkee jatkaa.  

Esittävän taiteen tulevaisuuden neljä näkymää nousivat esille 

Selvityksessä nousi esille neljä erilaista skenaariota, miten tulevaisuudessa esittävän taiteen järjestäminen tapahtuisi. 

Esittävän taiteen järjestämisen -skenaario:  

 • Partiolainen nousukiidossa 

  • Esittävän taiteen skenaario “Partiolainen nousukiidossa” sijoittuu alueellisiin keskuskaupunkeihin, jotka ovat muuttovoittokuntia. Kunnassa on vetovoimaiset palvelut ja työ- sekä koulutuspaikkoja. Esittävän taiteen tulevaisuus 2030-luvulla on valoisa.  

 • Pieni mutta pippurinen 

  • Toinen skenaario “Pieni mutta pippurinen” sijoittuu pieniin ja keksikokoisiin kuntiin lähellä keskuskaupunkia. Nämä kunnat ovat myös muuttovoittokuntia. Näissä kunnissa on vahva paikallinen esittävän taiteen ammattilaisyhteisö, joka on aktiivinen alueella. 

 • Laskeva aurinko 

  • Kolmas skenaario “Laskeva aurinko” käsittää pienet muuttotappiokunnat. Kunnalla ei myöskään ole koulutus- tai työpaikkoja. Kunnassa on oma infrastruktuuri ja tätä pidetään yllä, mutta näyttämö toimii lähinnä vierailunäyttämönä.  

 • 1 + 1 = 3 

  • Neljäntenä skenaariona on “1 + 1 = 3”. Skenaariossa on kyse pienestä kunnasta, jolla on isolla alueella väestöpohja. Nämä kunnat ovat joko muuttovoitto tai tappiokuntia. Kunnissa on kuitenkin tuottava esittävän taiteen yksikkö ja se kiinnittää tarpeen mukaan vierailevaa henkilökuntaa produktioihin. 

- Toimintaympäristön muutokset, kuten ikä- ja aluerakenteen muutokset, sekä kaupungistuminen haastavat kunnat eri puolilla maata tilanteeseen, jossa samat totutut järjestämisen tavat eivät enää toimi kaikkialla. Esittävä taide ei ole muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä irrallaan oleva saareke, toteaa tutkimuksen tekijä Riku Lievonen

- Kuntien keskinäisen vapaaehtoisen yhteistyön mahdollisuuksia kannattaa selvittää ja katsoa löytyisikö yhteisen tekemisen myötä uudenlaista toiminnan järjestämisen mallia, joka toimii paikallisella tasolla, Lievonen jatkaa.

Pääset tutustumaan selvitykseen sivun alareunasta.

Riku Lievonen on selvittänyt esittävän taiteen järjestämisen tulevaisuutta ennakointitutkimuksessaan Esittävän taiteen järjestäminen Suomessa 2030. Tutkimuksessa esittävällä taiteella tarkoitettiin näyttämötaiteiden, kuten teatterin, tanssin ja sirkuksen järjestämisen tulevaisuutta.

Tutkimus oli Lievosen opinnäytetyö Laurea ammattikorkeakoulun opintokokonaisuuteen Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (Tradenomi YAMK). Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Kuntaliitto. Lievosella on pitkä työkokemus esittävän taiteen alalta. "Työkokemuksen yhdistäminen tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin antoi hyvän pohjan miettiä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia esittävän taiteen järjestämiselle.” 

Esittävän taiteen järjestäminen Suomessa 2030 -julkaisu

Tutkimuksen tavoitteena oli esittävän taiteen järjestämiseen liittyvän tiedon ja vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien tuottaminen alan sisäisen keskustelun tueksi. Toimeksiantaja toimi Suomen Kuntaliitto. Tutkimuskysymys oli selvittää, kuinka tulevaisuuden toimintaympäristön muutokset vaikuttavat

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.