Julkaisun kansi

Esittävän taiteen järjestäminen Suomessa 2030. Acta nro 281

Tekijät
Lievonen Riku
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tutkimuksen tavoitteena oli esittävän taiteen järjestämiseen liittyvän tiedon ja vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien tuottaminen alan sisäisen keskustelun tueksi. Toimeksiantaja toimi Suomen Kuntaliitto. Tutkimuskysymys oli selvittää, kuinka tulevaisuuden toimintaympäristön muutokset vaikuttavat esittävän taiteen järjestämiseen paikallisesti. Tavoitteena oli tuottaa vaihtoehtoisiin tulevaisuuskuviin erilaisia tulevaisuusskenaarioita esittävän taiteen järjestämisen malleista.

Tutkimustuloksena syntyi kuvaukset neljästä erilaisesta paikallisesta toimintaympäristöstä ja niihin liittyvistä erilaistuvista esittävän taiteen järjestämisen tavoista. Esittävän taiteen järjestämisen tulevaisuus ratkaistaan kunnissa. Tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia toiminta- ja omistusmallijärjestelyjä, joita voidaan toteuttaa alueellisina ja paikallisina ratkaisuina. Esitetyt erilaistuvat kuntaympäristöt ja esittävän taiteen järjestämisen skenaariot antavat viitekehyksen toiminnan järjestämiselle. Kunkin kunnan ja teatterin tulee löytää itselleen sopivin ratkaisu.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
5,5 Mt
ISBN
978-952-293-845-9
ISSN
2490-0699
Sivumäärä
85
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2490-0699