Euroopan Alueiden komiteaan uusia suomalaisjäseniä

Suomen valtuuskuntaan Euroopan Alueiden komiteassa on nimitetty uusia jäseniä. Uudet jäsenet kuntien ja alueiden asiaa edistämään valittiin joulukuussa 2021.

Uudeksi varsinaiseksi komitean jäseneksi neuvosto nimitti Niina Ratilaisen (vihr.) Turusta. Ratilainen valittiin valtuutuksensa menettäneen jäsenen tilalle. Ratilainen toimi aiemmin varajäsenenä komiteassa, joten hänen sijalleen on valittu uusi varajäsen samoin kuin vaaleista pois jääneen varajäsenen tilalle uusi varajäsen.

Ratilaisen tilalle varajäseneksi nimitettiin Eeva-Liisa Nieminen (vihr) Tuusulasta ja toinen uusi varajäsen on Manu Huuhilo (SDP) Kouvolasta.

Uusi jäsen ja varajäsenet edustavat samoja puolueita kuin valtuutuksen menettäneet jäsenet. Suomen valtuuskunta päättää keskuudessaan jäsenten valiokuntaedustukset.

Jäsenistöön muutoksia kuntavaalien jälkeen

Suomella on Alueiden komiteassa 9 jäsentä ja 9 varajäsentä. Erillinen neuvoston päätös tarvitaan, jos jäsenen tai varajäsenen valtuutus päättyy ja hänen tilalleen nimitetään uusi jäsen tai varajäsen.

Suomessa järjestettiin kesäkuussa 2021 kuntavaalit. Näissä vaaleissa ei ollut enää ehdolla yksi varsinaisista (Satu Haapanen) eikä yksi varajäsenistä (Joona Honkimaa), joten he menettivät kelpoisuutensa olla Alueiden komitean jäseniä.

Alueiden komiteaa kuullaan alue- ja paikallistason lainsäädännöstä

Euroopan Alueiden komitea on EU:n virallinen instituutio, joka perustettiin Maastrichtin sopimuksen voimaantulon jälkeen vuonna 1994. Komiteaa on kuultava EU:n lainsäädäntöhankkeissa, jotka koskevat alue- ja paikallistasoa. Komitea voi antaa myös oma-aloitteisia lausuntoja tärkeäksi näkemistään asioista. Vuosittain Alueiden komitean 6 valiokunnissa valmistellaan 50-80 lausuntoa, jotka hyväksytään 6 kertaa vuodessa kokoontuvassa täysistunnossa.

Alueiden komiteassa on 329 jäsentä ja saman verran varajäseniä 27 unionin jäsenmaasta. Jäsenet valitaan 5 vuoden toimikaudeksi. Kuluva kausi alkoi 26.1.2020 ja päättyy 25.1.2025. Komitean jäseneksi valittavalla tulee olla alueellisen tai paikallisen julkisyhteisön vaalissa saatu valtuutus tai hänen on oltava poliittisessa vastuussa vaalilla valitulle elimelle.

Tagit
Ulla Karvo

Ulla Karvo

EU-asioiden päällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2523, +358 50 512 2232
Vastuualueet
  • kuntaliiton EU-edunvalvonnan kehittäminen ja koordinaatiovastuu Helsingissä yhdessä KV-tiimin kanssa
  • EU- lausuntovalmistelua koskevan kokonaisuuden koordinointi
  • alueiden komitean koordinaattoritehtävän hoitaminen
  • Brysselin toimiston toiminnan tukeminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä Brysselin toimiston johtajan kanssa