Eurooppalainen paikallishallinnon edunvalvonta sai uuden johtajan

Kuntaliittojen eurooppalainen kattojärjestö CEMR valitsi uuden pääsihteerin kokouksessaan 20. - 21.1.2022. Uusi pääsihteeri on italialainen Fabrizio Rossi, jolla on laajaa kokemusta niin EU- kuin paikallistason edunvalvonnasta. Viimeisimpänä Rossi on ollut mukana ilmastonmuutokseen sopeuttavia innovaatioita tukevassa EIT Climate-KIC -verkostossa.

- Molemmat kaksi kärkiehdokasta, Fabrizio Rossi ja Fabio M. Gamba, vaikuttivat sopivilta ja kyvykkäiltä tehtävään. Lopulta päädyin äänestämään Italiasta kotoisin olevaa Rossia, jolla on vahva kokemus myös paikallis- ja aluehallinnosta. Hänellä vaikutti olevan myös visio siitä, miten CEMR:n ja laajasti alue- ja paikallishallinnon verkostoitumista ja vaikutusmahdollisia Euroopassa lisätään, toteaa Kuntaliiton edustaja, Parkanon kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma.

Pääsihteerin paikka tuli haettavaksi, kun kaksi kautta pääsihteerinä toimineen Frederic Vallierin toimikausi päättyy 31.1.2022.

Kestävä ja älykäs liikenne keskiössä

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa CEMR hyväksyi myös vuoden 2022 työohjelman sekä keskisimmät positiopaperit. Kuntaliiton edustajat nostivat CEMR:n positiopapereista esiin julkisen liikenteen ilmastovaikutukset.

Viitaten Euroopan unionin kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiaan Kuntaliiton edustajat peräänkuuluttivat kokouksessa jäsenmaiden ja alueiden erilaisuuden huomioimista sekä julkisen liikenteen painoarvoa EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisessa. 

- On tärkeää, että kestävä ja älykäs liikenne ulottuu paitsi kaupunkeihin myös maaseudulle.  Pitkien etäisyyksien maassamme tulee kiinnittää huomio junayhteyksien parantamiseen. Julkinen liikenne kaupunkeja ympäröivillä alueilla vähentää kaupunkien ruuhkia, Tuusulan kaupunginvaltuutettu Eeva-Liisa Nieminen painottaa.

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) on eurooppalainen kuntaliittojen kattojärjestö, joka toimi 60 jäsenliittonsa edunvalvojana ja yhteistyöalustana. Suomen Kuntaliitto on CEMR:n jäsen. Lisätietoa toiminnasta löydät CEMR:n verkkosivuilta.

Tagit