Kuntaliitto ja VM tiedottavat

Julkisten hankintojen osaaminen lujittuu – mentorointiohjelmaan osallistuu toista sataa hankinta-ammattilaista

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman julkisten hankintojen mentorointiohjelma käynnistyi lokakuussa 2022. Mentorointiohjelmaan osallistuu yli 110 hankinta-ammattilaista kuntasektorilta, hyvinvointialueilta ja valtiolta sekä yksityissektorilta.

Mentorointiohjelmalaisten ensimmäinen tapaaminen 3.11.2022. Kuva: Maria Röykkä
Mentoriohjelmalaisten ensimmäinen tapaaminen 3.11.2022. Kuva: Maria Röykkä

Koolla 900 vuotta hankintakokemusta

Mentorointiohjelmassa on mukana 34 mentoria ja 80 aktoria eli mentoroitavaa. Osallistujilla on yhteensä lähes 900 vuoden hankintakokemus.

- Hankintataitoja vahvistamalla voimme parantaa palveluiden laatua, etsiä ratkaisuja muuttuvassa maailmassa ja saada veronmaksajien rahoille parempaa vastinetta. Mentorointiohjelman suuri suosio on tärkeä viesti, joka kertoo laajasta sitoutumisesta yhteiseen kehittämiseen hankintataitojen parantamiseksi. Uudella mentorointiohjelmalla on tässä merkittävä yhteiskunnallinen rooli”, sanoo mentorointiohjelman suojelija, kuntaministeri Sirpa Paatero.

Tavoitteet käytännönläheisiä

Mentorointiohjelman tavoitteet:

 • hankintaosaamisen jakaminen
 • valtakunnallinen verkostoituminen
 • hiljaisen tiedon siirtäminen
 • yhteistyön lisääminen yli organisaatiorajojen
 • hankintaosaamisen ammatillisen kehittymisen tukeminen

Julkisten hankintojen mentorointiohjelma on laatuaan ensimmäinen Suomessa ja se on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Hankintataitojen kansallisesta kehittämistyöstä pyritään tekemään jatkuvaa, ja myös mentorointiohjelman jatkuvuutta arvioidaan ensimmäisten kokemusten myötä.

- On upeaa huomata, miten motivoituneita hankinta-ammattilaiset ovat osaamisensa kehittämiseen, toteaa erityisasiantuntija Niina Ruuskanen Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä.

Mentorointiohjelma on osa Hankinta-Suomi-ohjelman tavoitetta kehittää hankintataitoja Suomessa. Mentorointiohjelman lisäksi Hankinta-Suomi on muun muassa käynnistänyt uudenlaiset oppimisklinikat julkisten hankintojen ammattilaisille, tuonut uuden hankintaosaamisen itsearviointityökalun hankinta-ammattilaisten hyödynnettäväksi, kutsunut hankintatutkijat koolle sekä tehnyt hankintakoulutukseen liittyvää selvitystä.

 

Lisätietoja:

 • erityisasiantuntija Niina Ruuskanen, Kuntaliitto, niina.ruuskanen(at)kuntaliitto.fi
 • ohjelmapäällikkö Maria Röykkä, valtiovarainministeriö, maria.roykka(at)gov.fi
 • yliopettaja Marika Tuomela-Pyykkönen, Lapin ammattikorkeakoulu, marika.tuomela-pyykkonen(at)lapinamk.fi

   

   

  Aiheesta lisää

  Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivustolla

  Kannattaako hankintaosaamiseen investoida?
  JHNY-vieraskynä elokuu 2022

  Kuntaliiton sivustolla

  Hankinta-Suomen verkkosivut

  Valtiovarainministeriön sivustolla

  Tags