Kansallinen kestävän kehityksen tiekartta on julkaistu

Uusi Kansallinen kestävän kehityksen tiekartta on suunnitelma siitä, millaisilla toimilla Suomi ja suomalainen yhteiskunta etenee kohti kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n tavoitteita. Tiekartan sisältämät kuusi muutosaluetta tulevat ohjaamaan yhteiskunnan eri toimijoiden työtä ja osallistumista kestävän kehityksen edistämiseen.  

Kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi kansallisen Agenda2030 tiekartan puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marinin johdolla maanantaina 7. helmikuuta. 

Kuntaliitto on ollut aktiivisesti mukana kestävän kehityksen toimikunnan työssä ja Agenda2030 tiekartan valmistelussa. 

Agenda2030 tiekartassa on tunnistettu kuusi muutosta vaativaa aihealuetta, jotka ovat: 

  • Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus 

  • Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat 

  • Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus  

  • Kestävä energiajärjestelmä 

  • Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä 

  • Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö 

Muutosalueet muodostavat tiekartan sisällön, joita yhteiskunnan eri toimijat voivat edistää omilla toimillaan.  

Kunnat ja kaupungit ovat merkittävässä asemassa kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisessa toimeenpanossa. Kuntien toiminta nivoutuu edellä mainittuihin muutosalueisiin. Tulevaisuuden kuntia tarkasteltaessa on syytä huomioida kestävän kehityksen asettamat uudenlaiset haasteet ja erilaisten kuntien erilaiset toimintaympäristöt.  

Uudet kestävät kunnat

Kuntaliitossa on viime vuonna käynnistetty Uudet kestävät kunnat -ohjelma, jonka tarkoituksena on yhdessä kuntien kanssa tarkastella kuntien tulevaisuutta ja visioita sekä tukea kestävän kehityksen tavoitteiden paikallista toimeenpanoa.  

Tags