Kehitysvammaisten peruskouluikäisten lasten iltapäivätoiminnan jatko herättää huolta kunnissa

Kunnilla on mahdollisuus järjestää erityistä tukea tarvitseville peruskouluikäisille perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kehitysvammaisten lasten osalta toimintaa tai -hoitoa on tarvittaessa voitu järjestää myös muiden lakien perusteella kuten esimerkiksi sosiaalihuollosta vastanneen tahon toimesta. Toimintatavat ja käytännöt vaihtelevat tällä hetkellä kunnissa.

Kunnissa on herännyt huoli siitä, miten kehitysvammaisten lasten ns. iltapäivätoiminta tai -hoito järjestetään 1.1.2023 hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ja muodostuuko kuntien ja hyvinvointialueiden välille mahdollisuus yhteistyöhön. Kuntaliitto on lähestynyt asiassa sosiaali- ja terveysministeriötä sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä hyvien ratkaisujen vauhdittamiseksi. 

Perusopetuslakia ei Kuntaliiton käsityksen mukaan olla esitetty esitetä uudistettavaksi aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta. Kunta voi tarjota perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa päättämässään laajuudessa koulujen työvuoden aikana ja saada palvelun järjestämiseen valtionosuutta.

- On hyvä tunnistaa, että kunnille kyseessä on vapaaehtoinen tehtävä eikä erityisen tuen lapsella ole subjektiivista tai -tarpeeseen perustuvaa oikeutta perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan, toteaa erityisasiantuntija Mari Sjöström Kuntaliitosta.

Yhteistyö tulevaisuudessa kunnan ja hyvinvointialueen välillä tarpeen

Mikäli lapsen tarpeet ovat kunnan järjestämää palvelua laajemmat esimerkiksi koulujen loma-aikoina tai edellyttävät kehitysvammalain mukaisia toimintoja, vastaa tämän palvelun toteuttamisesta jatkossa hyvinvointialue. Kuntaliitto pitää yhtenä vaihtoehtona sitä, että kunta jatkossakin voisi tuottaa palveluita, jotka ovat tulevan vammaislainsäädännön mukaisia. Yhteistyön mahdollisuus joustavoittaisi hyvien käytänteiden mahdollisuutta ja selkeää palvelun järjestämistä lapsille ja perheille.

- Oleellista on, että kehitysvammaisille lapsille voidaan tarjota palvelut koulupäivän yhteydessä ja, että rahoituksen ja kustannusten kohdentuminen toteutuu tarkoituksenmukaisesti vastuiden perusteella, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki.

Tilanne on kiireellinen ja valmistelutyö tulisi käynnistää myös tiedottamalla kuntia ja hyvinvointialueita asiasta. On huomioitava, että perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta käynnistyy koulujen lukuvuoden alkaessa mukaisesti ja toiminnan laajuus henkilöstöresursseineen ratkaistaan ennen 1.8.2022.

Mikäli hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyö on haastavaa tai sitä ei voida tehdä, on väistämättä edessä hajautunut palvelukokonaisuus kehitysvammaisille lapsille ja heidän perheilleen 1.1.2023 alkaen. Joustavilla yhteistyökäytännöillä kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla varmistetaan se, että palvelujärjestelmään ei synny inkluusiota estäviä rakenteita vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon osalta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme