Kela ja Kuntaliitto kartoittavat yhteistyössä toimeentulotuen toimeenpanon nykytilaa

Kuntaliitto ja Kela tekevät syksyn 2022 aikana toimeentulotuen toimeenpanon nykytila-analyysin.

– Tavoitteenamme on muodostaa realistinen kokonaiskuva ja yhteinen ymmärrys toimeenpanon nykytilasta plussineen ja miinuksineen, kertoo toimeentulotuen ma. etuuspäällikkö Kirsi Metsävainio Kelasta.

– Tältä pohjalta voidaan arvioida lähtötilanne ennen hyvinvointialueille siirtymistä. Silloin meillä on tulevaisuudessa vertailukohta sille, miten toimeentulotuen toimeenpano kehittyy hyvinvointialueilla, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt.

Vastaavaa arviota ei ole ollut käytössä, kun perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelalle vuoden 2017 alussa.

Nyt tehtävä analyysi hyödyttää myös käynnissä olevaa sosiaaliturvauudistusta.

Analyysi toteutetaan tiiviissä vuoropuhelussa kentän kanssa

Analyysin ensimmäinen vaihe tehdään syyskuun aikana kuudessa alueellisessa työpajassa. Jokaisessa Kelan vakuutuspiirissä, jotka vastaavat maantieteellisesti tulevien hyvinvointialueiden yhteistyöalueita, järjestetään yksi ja lisäksi pääkaupunkiseudulla pidetään oma työpaja alueen erityispiirteiden saamiseksi mukaan analyysiin.  Näihin työpajoihin on kutsuttu nimenomaan asiakasrajapinnassa työskenteleviä toimeentulotuen asiantuntijoita ja toimeenpanijoita sekä Kelasta että kunnista.

Ensimmäisessä vaiheessa on tavoitteena kerätä mahdollisimman paljon asiantuntijatietoa. Kela ja Kuntaliitto kokoavat ja jäsentävät kerätyn tiedon ensimmäiseksi luonnosversioksi toimeenpanon nykytilasta. Tätä versiota jalostetaan syksyn aikana edelleen yhteistyössä toimeenpanijoiden ja sidosryhmien, kuten järjestöjen ja alan tutkijoiden kanssa.

Työpajoja vetävät juristi Mira Halme ja ma. etuuspäällikkö Kirsi Metsävainio Kelasta sekä erityisasiantuntijat Ellen Vogt ja Maria Pernu Kuntaliitosta. Lisäksi työpajojen kokonaisuuden ja toteutuksen suunnittelussa on ollut mukana palvelumuotoilija Merja Lang ja erityisasiantuntija Jaana Viemerö Kuntaliitosta sekä tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen Kelasta.

– Työpajojen avulla toivomme saavamme kentältä konkreettista tietoa siitä, mitkä ovat toimeentulotuen nykytilanteen heikkoudet ja vahvuudet. Nykytilanteen avoimelle kartoitukselle on tarvetta sekä nyt että jatkossa, kun toimintaa kehitetään, Vogt sanoo.

Lopullinen analyysi julkaistaan tämän vuoden joulukuussa.

Lisätietoa medialle:

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista