Koronaepidemian kuluja korvataan kunnille koko vuoden 2022 osalta

Valtioneuvosto on päättänyt kuntien koronakorvauksista. Koronan kunnille aiheuttamat kulut on päätetty korvata valtionavustuksella koko vuoden 2022 osalta. Avustus noudattaa pääpiirteissään viime vuoden 2021 korvausperiaatteita. Avustuksen myöntää sosiaali- ja terveysministeriö.

Vuoden 2022 korona-avustuksen hakuaika on 7.10.–4.11.2022.

Tarkemmat ohjeet ja hakuaineistot sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla.

Avustusta myönnetään koronan aiheuttamiin testaus-, rokottamis- ja hoitokuluihin. Lisäksi avustuksella korvataan muita välittömiä kuluja, kuten lisääntyneestä suojavarusteista kunnalle aiheutuneita kustannuksia. Avustus määräytyy laskennallisesti pitkälti suoritemäärien ja niiden yksikkökulujen perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa avustuksen kunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä. Kunnat voivat siis huomioida avustuksen kuluvan vuoden 2022 tilinpäätöksessään. Sote-uudistuksen siirtolaskelmien oikeellisuuden vuoksi on tärkeää, että avustus kirjataan kunnassa vuoden 2022 tuloksi.

Avustus myönnetään ensisijaisesti kunnalle. Kunta voi kuitenkin halutessaan siirtää tiettyjen toimintojen osalta hakuoikeuden isäntäkunnalle tai kuntayhtymälle, esimerkiksi sairaanhoitopiirille.

Lue lisää:

STM:n tiedote

Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriössä:

Valtionavustushakuun liittyvät kysymykset: koronakorvaukset.stm@gov.fi
kehittämisneuvos Saara Leppinen, 02951 63630, etunimi.sukunimi@gov.fi
lakimies Jonna Salmela, 0295 16001 (vaihde), etunimi.sukunimi@gov.fi

Lisätietoja Kuntaliitossa:

kehittämispäällikkö Mikko Mehtonen, 050 592 8986, mikko.mehtonen@kuntaliitto.fi

 

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu