Koronasta palautuminen ja perusopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2022-2023

Perusopetuksen lukuvuosi on päättövaiheessa ja seuraavan lukuvuoden suunnittelu on kunnissa jo pitkälle edennyttä.

Lukuvuonna 2021-2022 opetuksen järjestäjä on voinut päättää perusopetuslain 20 a §:n mukaisesti poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä, mikäli tartuntatautiviranomainen on joutunut sulkemaan koulun tiloja osittain. Poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä perusopetusta on voitu antaa etäopetuksena.

Poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä on koko ajan ollut kyse väliaikaisesta perusopetuslain pykälästä. Tämän väliaikaisen säännöksen soveltaminen päättyy 31.7.2022. Tällä hetkellä eduskuntakäsittelyssä ei ole esitystä poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä koskevan sääntelyn jatkamisesta lukuvuonna 2022-2023.

Näin ollen tulevaa lukuvuotta suunniteltaessa opetuksen järjestäjän ei ole perustetta tehdä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvistä toimintamalleista kirjausta esimerkiksi lukuvuosisuunnitelmaan tai koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden mukaista etäopetusta ei voi tulevana lukuvuotena enää järjestää tämänhetkisen tiedon mukaan.

Opetuksen järjestäjän on hyvä jatkossakin seurata koronaepidemiatilanteen kehittymistä ja mahdollisia vaikutuksia opetuksen järjestämiseen.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!