Lataa käyttöösi 

Kunnan hallinto – useimmin kysytyt kysymykset 

Kävimme läpi kuntien usein kysymät kysymykset ja hallintolakimiestemme kysymyksiin antamat vastaukset muutamalta viime vuodelta. Työstimme aineistosta tiiviin oppaan käyttöösi.  

 

Lyhyet ja ytimekkäät vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin 

Pohditko sinäkin joskus alla olevia kysymyksiä:  

 • Miten palvelussuhdejäävi ja yhteisöjäävi eroavat toisistaan?  

 • Miten menee esimies-alaissuhteen ja esteellisyyden tai tarkastuslautakunnan ja esteellisyyden välinen sääntely?  

 • Koskeeko julkisuussääntely kaikkia viranomaiselle toimitettuja asiakirjoja? 

 • Tuleeko kunnan antaa tietoja asiakirjasta, jos vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä? 

 • Milloin valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille? 

 • Voiko hallintosääntö tulla voimaan, vaikka asian hyväksymistä koskeva päätös ei ole vielä lainvoimainen? 

 • Onko luottamushenkilön epäasiallisen käytöksen käsittely kunnassa julkinen asia? 

 • Miten luottamushenkilö voi erota luottamustoimestaan? 

 • Mitä tarkoittaa suostumusmenettely kunnanjohtajan valinnassa?

 • Miten valtuustoaloitetta tulisi käsitellä? 

 • Voiko valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin hakea muutosta? 

Ei hätää, näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen juuri ilmestyneestä oppaastamme. 

Poimimme aiheet ja kysymykset niiden yleisyyden ja tärkeyden perusteella  

Julkaisu siis sisältää kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden Kuntaliiton hallintolakimiehille vuosina 2017–2021 lähettämiä kysymyksiä anonymisoituna. Valitsimme aineistosta yleisimmät, tärkeimmät ja pedagogisesti olennaisimmat aiheet ja kysymykset. 

Kysymykset on jaoteltu seitsemään lukuun. Luvut käsittelevät seuraavia aiheita: esteellisyys, julkisuus ja tietosuoja, toimivaltakysymykset, luottamushenkilöt, henkilöstö, päätöksentekomenettely sekä muutoksenhaku. Nämä aiheet kattavat yleisimmät hallinto-oikeudelliset kysymykset kunnissa.  

Lataa siis maksuton e-julkaisu käyttöösi ja hyödynnä aineisto!

 

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!