Julkaisun kansi

Kunnan hallinto: Useimmin kysytyt kysymykset

Tekijät
Eriksson Alexander & Torkkel Stiina (toim.)
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Julkaisu perustuu Kuntaliiton hallintojuristeille vuosina 2017–2021 lähetettyihin kysymyksiin. Julkaisu käsittelee yleisimpiä hallinto-oikeudellisia kysymyksiä kunnissa. Nämä juridiset aiheet ovat oppaassa jaoteltuina seitsemään kategoriaan: esteellisyys, julkisuus ja tietosuoja, toimivalta, luottamushenkilöt, henkilöstö, päätöksentekomenettely ja muutoksenhaku. Jokaisessa kategoriassa on kymmenen alakategoriaa, ja jokainen juridinen kysymys on esitetty Q&A-muodossa, jotta lukijan on helppo saada lyhyt ja ytimekäs vastaus.

Kuntaliiton lakiyksikön hallintojuristit ovat valinneet kysymykset julkaisuun. Aiheet on valittu niiden yleisyyden, tärkeyden ja pedagogisen tarkoituksen perusteella. Kaikki kysymykset ovat Suomen kuntien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä yleisesti askarruttavia kysymyksiä; ja monet sellaisia, joihin Kuntaliiton juristit viikoittain ottavat kantaa. Julkaisu kiteyttää siten tärkeimmät hallinto-oikeudelliset kysymykset ja antaa pikakoulutuksen kunnallisoikeudesta. Jokaisen viranhaltijan ja luottamushenkilön kannattaisi toisin sanoen tutustua julkaisuun.

Tekstissä käsitellään erityisesti kuntalakia, mutta myös hallinto-, julkisuus- ja viranhaltijalakia. Julkaisun lopusta löydät lisää aineistoa luvuissa käsiteltyihin aiheisiin.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2,2 Mt
ISBN
978-952-293-849-7
Sivumäärä
86
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto