Kunnille suosituksia maahanmuuttaneiden ja monikielisten osallistumisen edistämiseksi

Miten maahanmuuttaneet ja monikieliset suomalaiset saataisiin osallistumaan aikaisempaa ahkerammin päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun? Tätä on pohtinut etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) asettama maahanmuuttaneet ja monikieliset suomalaiset yhteiskunnallisina vaikuttajina työryhmä (MOVA-työryhmä) kevään 2022 aikana. 

Työryhmän tänään julkaisemaan raporttiin on koottu yhteiskunnallisen vaikuttamisen esteitä ja ratkaisuja niiden purkamiseksi.   

Raportissa annetut suositukset koskevat muun muassa selko- ja monikielisen viestinnän lisäämistä, maahanmuuttaneiden ja monikielisten suomalaisten järjestöjen roolin tunnistamista sekä yhdenvertaisuutta edistävää viranomaistoimintaa.  Lisäksi raportissa käsitellään demokratiakasvatusta kotoutumiskoulutuksessa ja nuorten yhdenvertaista osallistumista. 

Suositukset kohdentuvat erityisesti pääkaupunkiseudun kuntiin, joissa suurin osa maahanmuuttaneista ja monikielisistä suomalaisista asuu.

Pidämme Kuntaliitossa tärkeänä, että kunnilla on toimenpiteitä kaikkien vähän osallistuvien asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Kuntaliitto tekee kuntien kanssa työtä, jotta eri asukasryhmien tasa- ja yhdenvertainen osallistuminen kunnan toimintaan ja päätöksentekoon onnistuisi.

Suosituksia tiivistetysti:

  • Kunnat viestivät vaikuttamismahdollisuuksista selkosuomeksi ja monikielisesti niitä kanavia hyödyntäen, joita maahanmuuttaneet ja monikieliset suomalaiset käyttävät.
  • Kunnat tavoittavat edellä mainitut kohderyhmät erityisesti järjestöjen, uskollisten yhdyskuntien sekä muiden vastaavien tahojen, kuten oppilaitosten kautta.
  • Kuntien verkkoalustoiden saavutettavuutta parantuu, kun pitkien asiakirjatekstien sijaan palveluun luodaan videomateriaalia ja selkeää kuvitusta. 
  • Kunnat voivat ottaa osaksi osallisuusohjelmaa tai vastaavaa maahanmuuttaneiden ja monikielisten osallistumisoikeuksien edistämisen.
  • Kuntien tulee varata maahanmuuttajaneuvostolle riittävät resurssit, vaikuttamismahdollisuudet ja sitoa toiminta osaksi kunnan päätöksentekoa lakisääteisiä vaikuttamistoimielimiä vastaavalla tavalla.
  • Maahanmuuttajaneuvostojen ja muiden vastaavien toimielinten kokoonpano koostuisi maahanmuuttaneista ja monikielisista suomalaista.

Erityisesti nuorten osallisuus tarvitsee panostusta

Monikielisen väestön ikärakenne on keskimääräistä nuorempaa, minkä vuoksi nuorten osallistumiseen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota. Maahanmuuttaneet ja monikieliset nuoret ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Siksi tehokkaampaa onkin yleensä henkilökohtaisen kutsun lähettäminen vaikuttamistoimintaan.

Kuntien tarjoamat nuorille suunnattujen tilojen ja paikkojen tulee olla turvallisia ja syrjinnästä vapaita. 

'Nuorten vaikuttamistyötä koordinoivien viranomaisten, sekä koulujen ja oppilaitosten opettajien ja opinto-ohjaajien osaamista antirasistisesta kasvatustyöstä tulee lisätä. Kuntien lakisääteisten nuorisovaltuustojen inklusiivisuutta on arvioitava ja kehitettävä.

Suosituksia on myös kotoutumiskoulutukseen

Työryhmä esittää myös, että kotoutumiskoulutuksesta vastaavien viranomaisten tulee tuottaa kotoutumiskoulutuksen ja monikielisen yhteiskuntaorientaation opettajille demokratiakasvatuksen tueksi oppimateriaaleja tai materiaalipankki. Työssä voi hyödyntää perusopetuksen opettajille tarkoitettua demokratiakasvatuksen materiaalipankkia. 

Muualla verkossa:

Korjataan maahanmuuttaneiden ja monikielisten suomalaisten demokratiavaje. Työryhmän raportti ja suositukset. Oikeusministeriön julkaisusarja 2022:27.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!