Kunnille suunnattuun Verkostoperuskoulu-hankkeeseen voi nyt hakea 13.5.2022 asti

Kuntaliiton vuosille 2022-2024 perusopetuksen kehittämiseen keskittyvän verkostoperuskoulu-hankkeen hakuaika on käynnissä. Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien ja opetuksen järjestäjien yhteistyömuotoja ja -tapoja, jolla voidaan ratkaista muun muassa perusopetuksen saatavuutta ja saavutettavuutta. Yhteistyön tavoitteena voi myös olla opetuksen järjestämistapojen laajentaminen ja monipuolistaminen. Pilottikohtaiset kehittämistavoitteet voivat painottua monin eri tavoin paikallisten ja alueellisten tarpeiden mukaisesti.  

Seuraavat vuodet väestönkehitys ja aluerakenteen muutokset myllertävät peruskouluverkkoamme. Koulunsa aloittavien määrä laskee lähivuosina neljänneksen nykyisestä. Kaikkien kuntien tehtävänä on huolehtia perusopetuksen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Kuntia yhdistää myös halukkuus tarjota laadukasta opetusta niin, että lasten ja nuorten sivistyksellisiin tarpeisiin voidaan vastata parhailla mahdollisilla ratkaisuilla.   

Verkostoperuskoulu-hankkeen hakuaika päättyy 13.5.2022 ja päätökset piloteista tehdään kesäkuussa. Pilotiksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee ilmoittaa pilotissa mukana olevat kunnat ja opetuksen järjestäjät, pilotin vastuukunta ja yhteyshenkilö. Tämän lisäksi hakemuksessa tulee kertoa tiivistetysti perusopetuksen järjestämisen paikalliset kehittämistarpeet, pilotin alustava toteutussuunnitelma ja sen tavoitteet.  

Kuntaliitto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden piloteille osallistua hankkeeseen ilman omarahoitusosuutta. Mahdollisista hankkeeseen kuuluvista matka-, ruokailu- ja majoituskustannuksista vastaavat kuitenkin kunnat ja opetuksen järjestäjät itse.  

Tags