Kuntakentän haasteet yhteneväiset Pohjoismaissa - kunta-valtiosuhteen kehitystrendien tarkastelu tärkeää sote-uudistuksen kynnyksellä

Sekä kuntien toimintaympäristöt ja kuntajärjestelmät että kuntien haasteet ja muutokset ovat Pohjoismaissa hyvin yhteneväiset. Kaikille Pohjoismaille on tunnusomaista, että kunnat vastaavat suuresta osasta kansalaisille suunnatuista, verorahoilla rahoitetuista julkisista palveluista. Kunnilla on sekä huomattavia lakisääteisiä tehtäviä, mutta toisaalta myös laaja itsehallinto. Tästä johtuen kunta-valtiosuhteeseen liittyvät kysymykset korostuvat jatkuvasti myös poliittisissa keskusteluissa. Kunta-valtiosuhteen pohjoismaisiin kehitystrendeihin syvennytään Kuntaliiton julkaisemassa, Åbo Akademin tutkijan Siv Sandbergin laatimassa Kunta-valtiosuhteen ajankohtaiset trendit ja kehittämishankkeet Pohjoismaissa - tutkimusraportissa.

Raportissa luodaan yleiskatsaus viime vuosien ajankohtaisiin trendeihin valtion ja kuntien välisessä suhteessa Pohjoismaissa sekä kuvataan joitakin ajankohtaisia kehityshankkeita Tanskassa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

- Suomessa vuoden 2023 alussa toteutuva sote-uudistus on historiallisen suuri myös pohjoismaisessa mittakaavassa. Suuren tehtävämäärän siirtyminen uusille hyvinvointialueille vaikuttaa merkittävästi erityisesti kuntien talouteen ja tehtävien painotuksiin. Kuntien murrosvaiheeseen on haettu ratkaisuja valtiovarainministeriön johdolla tehdyn kuntapolitiikan tulevaisuustyön ja erilaisten tulevaisuusskenaarioiden kautta. Kuntaliitossa kuntien tulevaisuustyötä tehdään erityisesti Uudet kestävät kunnat -ohjelmatyön kautta, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

- Käynnissä olevassa muutosvaiheessa meidän on erityisen tärkeää seurata, verrata ja oppia myös muiden Pohjoismaiden järjestelmistä, kunta-valtiosuhteesta sekä kehitystrendeistä. Esimerkiksi Tanskassa käynnissä olleiden ja olevan vapaakuntakokeilun inspiroimana myös Norjassa, Ruotsissa ja meillä käydään keskustelua vapaakuntakokeilujen tarpeesta.  Vertailevaa keskustelua käydään jatkuvasti myös Kuntaliiton pohjoismaisten sisarjärjestöjen kesken, Pekola-Sjöblom jatkaa

Raportti on toteutettu Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelman sekä Uudet kestävät kunnat -ohjelman toimesta. Raportti on julkaistu sekä suomen että ruotsinkielisenä.

Kunta-valtiosuhteen ajankohtaiset trendit ja kehittämishankkeet Pohjoismaissa

Aktuella utvecklingstrender i stat-kommunrelationen i Norden

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista