Kuntakentän haasteiden ratkomiseen tarvitaan tekoja: Kuntaliitto tarjoaa työkaluja

Kehittämisopas kunnilla: Vaikuttavien tekojen tunnistaminen

Kuntakentän haasteet ja kehittämistarpeet ovat yhä moninaisempia ja niiden ratkomiseen tarvitaan vaikuttavia tekoja. Kuntaliiton uusi maksuton opas Vaikuttavien tekojen tunnistaminen tarjoaa kuntien käyttöön prosessin, esimerkkitehtäviä sekä vinkkejä onnistuneeseen toteutukseen. Opasta voi hyödyntää esimerkiksi strategian toimeenpanoon sekä silloin, kun kunnassa tartutaan uusiin ilmiöihin tai monimutkaisilta vaikuttaviin laajoihin asiakokonaisuuksiin.

Haasteita ja ongelmia kannattaa lähteä ratkomaan yhdessä, erilaiset näkökulmat huomioiden. Näin toimimalla on mahdollista tunnistaa, mistä osa-alueista haasteisiin kannattaa tarttua.

Vaikuttavien tekojen tunnistamisen vaiheita ovat:

  1. Työskentelyyn valmistautuminen
  2. Hahmota haaste
  3. Haasteista keskeisimpiin tarpeisiin ja tavoitteisiin
  4. Tavoitteista kohti toimintaa.

Kevyimmillään prosessin vaiheet on läpikäyty muutaman tapaamisen tai työpajan aikana. Esimerkkitehtävät on suunniteltu sovellettaviksi ja muokattaviksi, sillä jokainen tilanne ja kehittämisympäristö on uniikki.

Opas on syntynyt Kuntaliiton Yhdessä-toimintamallin kokemusten innoittamana. Yhdessä-toimintamalli on vaikuttavuuslähtöinen strateginen työskentelytapa, jossa osaajat tuodaan teemojen äärelle tunnistamaan missä ja miten suurimmat vaikutukset syntyvät.

Oppaassa esiteltyjä työskentelytapoja on hyödynnetty muun muassa perusopetuksen tulevaisuuden kehittämisratkaisujen tunnistamiseen tilanteessa, jossa lapsimäärät dramaattisesti vähenevät. Strategisen haastekuvausvaiheen löydöksistä syntyi idea verkostoperuskoulusta. Vuosina 2022-24 toteutettava hanke jatkaa idean kehittämistä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää