Kuntaliiton sote-muutostuki 

Kuntaliitolta ohjeistusta hyvinvointialueiden johtajasopimusten laadintaan

Kuntaliitto on koonnut ohjeistusta hyvinvointialueiden johtajasopimusten laadinnan tueksi. 

Hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä.   

– Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä hyvinvointialuejohtajan ja aluehallituksen puheenjohtajan työnjaosta hyvinvointialueen johtamisessa. Otettaessa sopimukseen työnjakoa koskevia määräyksiä on huomioitava mitä hyvinvointialueen hallintosäännössä määrätään, muistuttaa Kuntaliiton johtava lakimies Johanna Sorvettula

Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus.  

Johtajasopimus luo puitteet ja pelisäännöt johtamistyölle 

Johtajasopimus: 

  • Sisältää johtamisen toimivallat, vastuunjaot ja roolit.  

  • Edistää strategista johtamista.  

  • On osa johtamisen toimintakulttuuria.  

  • Parantaa johtamistyön tavoitteiden asettamista ja niiden arvioimista.  

  • Selkeyttää poliittisen ja ammatillisen johdon välistä työnjakoa.  

  • Edistää yhteistyötä ja ennaltaehkäisee ristiriitatilanteita.  

  • Edistää ammattitaitoisten johtajien saatavuutta ja pysyvyyttä.  

Hyvinvointialueen kokonaisjohtamisen näkökulmasta on aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan välinen toimiva yhteistyö ja luottamus tärkeää. 

Tavoitteet ja arviointikriteerit erilliseen sopimusliitteeseen  

Kuntaliiton suosituksena on, että johtajasopimuksessa on liite, jossa sovitaan hyvinvointialuejohtajan vuosittaiset tavoitteet ja työn arviointikriteerit tukemaan hyvinvointialueiden strategialähtöistä johtamista.  

Aiheesta lisää

Tags