Kuntaliiton Koulutus palveluna -projektissa vahvistettiin yhteistyötä eri alueilla

Kuntaliitto toteutti Koulutus palveluna -projektin (KOPA) vuosina 2020–2021 tavoitteena etsiä ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden haasteisiin.  Verkostoprojektiin osallistui 13 pilottialuetta eri puolilta maata. 

Tarve projektin käynnistämiseen pohjautui kuntien ja koulutuksen järjestäjien kohtaamiin isoihin muutosilmiöihin: Väestö vanhenee ja vähenee, alueet erilaistuvat, työelämä muuttuu ja talous kiristyy. 

Pilottien kehittämistyössä tarkastelu painottui perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestämiseen. Tavoitteissa huomioitiin myös oppilaitosten ja työpaikkojen välinen yhteistyö ja käytänteet. Kehittämistyöltä odotettiin ratkaisuja pilotin paikallisiin haasteisiin, mutta parhaimmillaan myös muille alueille skaalattavia malleja. Projektilla haluttiin myös selvittää mahdollisia yhteistyön esteitä. 

Koulutus palveluna -mallissa oppiminen irtoaa seinistä 

Ikäluokkien pienentyessä perinteinen koulu- ja oppilaitoskeskeinen tapa lähestyä koulutusratkaisuja ei ole enää ainoa vaikuttavin tai kestävin järjestämismalli. Koulutus palveluna -ajattelu toimii uudenlaisena ymmärryksenä ja mahdollisuutena koulutuksen järjestämisessä.  

- Koulutus palveluna –ajattelu tarkoittaa näkökulman siirtämistä koulurakennuksesta oppijaan ja monimuotoisiin järjestämisen tapoihin, kertoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki

- Koulutusta voidaan alueella järjestää yhteistyössä koulutusmuodot tai kuntarajat ylittävästi esimerkiksi yhteisiä resursseja tai osaamista hyödyntäen, Myllymäki jatkaa. 

Toisen asteen koulutuksessa pilotit kehittivät eri tavoin opiskelijaa lähellä toteutettavaa koulutusta yhteistyössä kuntien ja työelämän kanssa. Tällaiselle yhteistyölle ei ole lainsäädännöllistä estettä, mutta se vaatii osapuolten, oppilaitosten, kuntien ja työelämän sitoutumista, työtä ja tahtotilaa. Havaintona oli, että nykyinen rahoitusjärjestelmä ei tunnista eri koulutusmuodot tai kuntarajat ylittävää yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä eikä edistä sitä. Koulutusmuotojen välistä yhteistyötä henkilöstön osalta haastoi myös opetushenkilöstön erilaiset työajat ja virkaehtosopimukset.  

Etä- ja verkko-oppiminen on toisella asteella jo laajasti käytössä. Sen sijaan perusopetuksen lainsäädännössä etäopetuksen käyttö on toistaiseksi hyvin rajoitettua. KOPA-projektissa nousikin vahvasti esiin tarve selvittää etäopetuksen mahdollisuuksia myös perusopetuksessa.  

Projektin loppuraportti julkaistu 

Koulutus palveluna –projekti osoitti, että väestöään menettävillä alueilla koulutuksen saatavuuden haasteisiin on mahdollista löytää ratkaisuja erilaisilla yhteistyömuodoilla ja digitalisaatiolla. Myös työelämän tarpeisiin on löydettävissä uusia, joustavia ratkaisuja.  Yhteistyötä edistää alueen toimijoiden yhteiset tarpeet, tavoitteet ja tahtotila. 

Projektin loppuraportissa esitellään projektin eteneminen, pilottien työskentelyn tuotoksia ja kokemuksia yhteistyöstä. Lisäksi raportissa käsitellään lainsäädäntöön ja rahoitukseen liittyviä huomioita koulutuksen järjestäjien yhteistyötä koskien. Esillä ovat myös Kuntaliiton päätelmät koulutusyhteistyön lisäämiseksi ja esteiden poistamiseksi projektityön havaintoihin perustuen.   

Tags
Essi Ratia

Essi Ratia

Projektiasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 463 7695
Vastuualueet
  • Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus -projekti (KOPA)
  • ammatillinen koulutus
  • seutukaupunkiverkosto