Kuntaliiton lausunto kunnan ja hyvinvointialueen siirtymäajan vuokrasopimuksista: jo olemassa olevia sisäisiä vuokrajärjestelmiä voitava hyödyntää

Kuntaliiton mukaan valtioneuvoston asetusluonnos kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokran määräytymisestä pakottaisi kaikki kunnat uuteen vuokranmääritysperiaatteeseen. Asetusluonnos ei mahdollistakaan kuntien jo olemassa olevien sisäisten vuokrajärjestelmien hyödyntämistä kunnan ja hyvinvointialueen siirtymäkauden vuokran muodostumisessa.

Uusi vuokranmääritysperiaate ei täysin vastaa kiinteistöjen kustannusvaikutuksia. Sen toteuttamisesta aiheutuu myös merkittävä määrä hallinnollista työtä kunnille.

”Useilla kunnilla ja erityisesti suuremmilla kaupungeilla on hyvin kehittyneitä sisäisen vuokrauksen järjestelmiä. Ne mallintavat tarkasti kiinteistöihin liittyviä kustannusrakenteita. Olisikin olennaista, että kunnat voisivat hyödyntää näitä tietojaan kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määrittelyssä”, Kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi kertoo.

Ylläpidosta tulisi voida sopia joustavasti

Kuntaliitto nosti lausunnossa esiin mahdolliset ongelmat vuokrattavien rakennusten ylläpitoon liittyen. Rakennusten ylläpidon ja käyttäjäpalvelujen rajaukset voivat aiheuttaa ristiriitoja käytännössä.

”Mielestämme vuokrattavien kohteiden ylläpidon sisällöstä ja niiden kustannuksista tulisi voida sopia mahdollisimman joustavasti osapuolten välillä”, Niemi sanoo.

Kuntaliitto esitti lausunnossa myös, että vuokrattavien kohteiden maapohjan arvo tulisi huomioida pääomavuokran muodostamisessa. Lisäksi Kuntaliitto kiinnitti huomiota investointien toteutusmahdollisuuksiin sekä niiden vuokravaikutuksiin.

Kuntaliitto lausui valtioneuvoston asetusluonnosta kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuilta.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026

Tagit
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
  • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
  • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta