Kuntaliiton sivistys- ja hyvinvointiyksikön johtaja Terhi Päivärinnalle ammatillisen koulutuksen kultainen ansioristi

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin Kuntaliiton hyvinvointi ja sivistys -yksikön johtaja Terhi Päivärinnalle. Kuntaliiton hyvinvointi ja sivistys -yksikön johtaja Terhi Päivärinta on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran ammatillisen koulutuksen kehittämistehtävissä.

Perustelujen mukaan Terhi Päivärinta on toimiessaan Kuntaliitossa yksikön johtajana rakentanut yhteistyötä ammatillista koulutusta edustavien järjestöjen välillä. Tämä on vahvistanut merkittävästi ammatillisen koulutuksen kentän yhtenäisyyttä ja edunvalvontavoimaa koulutuspolitiikassa. Lisäksi Terhi Päivärinta on toiminnallaan lisännyt koko toisen asteen koulutuksen vuoropuhelua. 

- Arvostan erityisen paljon tätä huomionosoitusta ja haluan kiittää AMKE:n halitusta kultaisen ansioristin myöntämisestä minulle. Ammatillisen koulutuksen kehittämisellä on ollut erityinen paikka sydämessäni, Terhi Päivärinta toteaa iloisena.

- Työskentelin juuri ennen Kuntaliittoon tuloani ammatillisen kulutuksen johtotehtävissä Pirkanmaalla ja sieltä saatua osaamista olen pystynyt hyödyntämään nykyisessä työssäni, Päivärinta jatkaa.

Päivärinnan mukaan ammatillisen koulutuksen rooli kuntien toimintaympäristössä kasvaa jatkuvasti. Osaavan työvoiman saatavuuden kysymykset ovat esillä lähes päivittäin ja ammatillinen koulutus on jatkuvassa muutoksessa. Erityisesti silloin on tärkeää huolehtia koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksistä ja tätä tärkeää työtä jatkaa edelleen.

- Ammatillisella koulutuksella on keskeinen merkitys tulevaisuuden kunnille ja kaupungeille niin hyvinvoinnin mahdollistajana kuin elinvoiman edistäjänä. Terhi Päivärinta on yhteistyössä tuonut vahvasti esille ammatillisen koulutuksen merkitystä kuntakentässä, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

- Haluan kiittää Terhiä ansiokkaasta työstä ja toivotan onnittelut hyvin ansaitusta huomionosoituksesta, Karhunen jatkaa.

Lisätiedot:

  • Maarit Kallio-Savela, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
  • Veli-Matti Lamppu, toimitusjohtaja, AMKE ry

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.