Kuntaliitto ehdottaa hyvinvointialueille yhteistyötä

Kuntaliitto tukee jo nyt tällä hetkellä monin tavoin sote-uudistuksen toimeenpanoa ja hyvinvointialueiden perustamista ja esittää hyvinvointialueille kutsun tulla keskustelemaan yhteistyön jatkosta. 

— Me Kuntaliitossa haluamme tarjota osaamisemme hyvinvointialueiden käyttöön, ja siksi halusimme esittää hyvinvointialueille kutsun yhteistyöhön, toimitusjohtaja Minna Karhunen kertoo. 

— Olemmekin kutsuneet hyvinvointialueiden puheenjohtajat ja johtavat viranhaltijat yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaan siitä, miten yhteistyötä voitaisiin jatkaa 1.1.2023 jälkeen yhteisen palveluyhtiön kautta. 

Kunta- ja hyvinvointityönantajat, Keva, Kuntarahoitus, Kuntien takauskeskus ovat jo lainsäädännön perusteella kuntien ja hyvinvointialueiden yhteisiä toimijoita.  

—Meillä on valmis osaaminen hyvinvointialueiden tueksi muun muassa neuvonnassa ja kehittämisessä. Lisäksi voimme tarjota tukea hyvinvointialueiden tekemään omaan edunvalvontaan. Siksi näimme, että myös Kuntaliiton osalta on perusteltua tehdä jatkossakin tiiviisti asioita yhdessä, Karhunen esittää. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden välillä merkittävästi yhdyspintoja, joihin on luotava toimivat käytännöt 

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille ensi vuoden alussa. Kunnille jää edelleen merkittävä vastuu hyvinvointityöstä ja terveyden edistämisestä. Myös kunnille on tärkeää, että palvelut toimivat jatkossakin. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden välisiä yhdyspintoja on runsaasti, ja niitä löytyy koko ajan lisää. Yhdyspintoja on esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, maankäytössä, kaavoituksessa, kotouttamisessa ja vuonna 2024 voimaanastuvan uudistuksen myötä nykyistä vahvemmin myös työllisyyden hoidossa. 

— Näihin kaikkiin meidän täytyy luoda toimivat käytännöt yhdessä. Asukkaan hyvän arjen edellytykset luodaankin yhteistyöllä, Karhunen summaa.  

Kunnilla ja hyvinvointialueilla paljon yhteisiä asioita 

Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät ja niitä ohjaavat normit siirtyvät valtaosin hyvinvointialueille, niiden ja kuntien välille jää paljon yhteisiä asioita. 

Molempien toiminta ja hallinto rakentuvat samanlaiselle, kuntalakiin perustuvalle pohjalle. Muita osapuolia yhdistäviä lakeja ovat muun muassa julkisuuslaki, hankintalaki ja hallintolaki.  

— Kaiken kaikkiaan on tärkeintä luoda yhdessä toimintamallit asukkaiden palveluiden sujuvuudelle. Asukkaalle ei ole olennaista kuka palvelut järjestää, vaan että palvelut toimivat, Karhunen tiivistää. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista