Kuntaliitto ja kaupungit käynnistivät ennakointityön Ukrainan tilanteen heijastevaikutuksista kuntiin

Kuntaliiton ja kaupunkien ennakointityössä pohditaan miten Ukrainan tilanne voi vaikuttaa suomalaisiin kuntiin. Havainnoista koostetaan raportteja kokonaistilanteen yhteiseksi hahmottamiseksi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Ennakointityö toteutetaan huhti-kesäkuussa 2022.

Työ jakautuu kahteen osa-alueeseen.

  1. Kaupungit keskittyvät yhteiseen toimintaympäristöanalyysiin, tilannekuvan keräämiseen, välittömiin kuntavaikutuksiin sekä tulevien kuntavaikutusten ennakointiin.
  2. Kuntaliiton roolina on pidemmän aikavälin kansallisen tason kuntavaikutusten strateginen ennakointi. Työn tuloksena syntyvä ennakointiosio täydentää Kuntaliiton aiempaa kunnille kokoamaa ohjeistusta.

Ennakointityöhön on kutsuttu mukaan kuuden suurimman ja muutaman muun kaupungin strategia- ja turvallisuusvastaavat. Tavoitteena on miettiä Ukrainan tilanteen heijastevaikutuksia kuntiin lyhyellä (0-1 vuoden), keskipitkällä (1-3 vuoden) ja pitkällä (3-10 vuoden). Valittujen aikajanojen taustalla ovat 1.1.2023 perustettavat hyvinvointialueet, EU:n tilapäisen suojelun direktiivi ja tarve arvioida sodan pidemmän aikavälin vaikutuksia kuntiin.

Työ tehdään yhdessä kuntien kanssa, ja siinä koostetaan yhteen kuntavaikutuksia kansallisesti ja alueellisesti. Työssä käytettävälle alustalle kirjataan havaintoja heijastevaikutuksista mediasta ja muista havainnoista mm. pakotteiden vaikutuksina talouteen, ruokatuotantoon, huoltovarmuuteen ja vierastyövoimaan huhti-kesäkuussa 2022. 

Tutustu myös

Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen

Innovaatioasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategiatiimi: strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2583, +358 50 520 0385
Vastuualueet
  • ennakointi- ja tulevaisuustyö
  • Kuntaliiton strategiatyö ja innovaatiotoiminta
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista