Kuntaliitto ja kaupungit käynnistivät ennakointityön Ukrainan tilanteen heijastevaikutuksista kuntiin

Kuntaliiton ja kaupunkien ennakointityössä pohditaan miten Ukrainan tilanne voi vaikuttaa suomalaisiin kuntiin. Havainnoista koostetaan raportteja kokonaistilanteen yhteiseksi hahmottamiseksi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Ennakointityö toteutetaan huhti-kesäkuussa 2022.

Työ jakautuu kahteen osa-alueeseen.

  1. Kaupungit keskittyvät yhteiseen toimintaympäristöanalyysiin, tilannekuvan keräämiseen, välittömiin kuntavaikutuksiin sekä tulevien kuntavaikutusten ennakointiin.
  2. Kuntaliiton roolina on pidemmän aikavälin kansallisen tason kuntavaikutusten strateginen ennakointi. Työn tuloksena syntyvä ennakointiosio täydentää Kuntaliiton aiempaa kunnille kokoamaa ohjeistusta.

Ennakointityöhön on kutsuttu mukaan kuuden suurimman ja muutaman muun kaupungin strategia- ja turvallisuusvastaavat. Tavoitteena on miettiä Ukrainan tilanteen heijastevaikutuksia kuntiin lyhyellä (0-1 vuoden), keskipitkällä (1-3 vuoden) ja pitkällä (3-10 vuoden). Valittujen aikajanojen taustalla ovat 1.1.2023 perustettavat hyvinvointialueet, EU:n tilapäisen suojelun direktiivi ja tarve arvioida sodan pidemmän aikavälin vaikutuksia kuntiin.

Työ tehdään yhdessä kuntien kanssa, ja siinä koostetaan yhteen kuntavaikutuksia kansallisesti ja alueellisesti. Työssä käytettävälle alustalle kirjataan havaintoja heijastevaikutuksista mediasta ja muista havainnoista mm. pakotteiden vaikutuksina talouteen, ruokatuotantoon, huoltovarmuuteen ja vierastyövoimaan huhti-kesäkuussa 2022. 

Tutustu myös

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista