Kuntia toivotaan mukaan kehittämään kotoutumisen mallia

Kunnat, tervetuloa mukaan kehittämään toimivaa kotoutumisen mallia!  Eurooppalainen hanke ”Building an inclusive integration approach in Finland” etsii eri puolilta Suomea seitsemää kuntaa, jotka haluavat parantaa väestöryhmien välisiä suhteita ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista yhteiskuntaan. 

Hankkeen ovat käynnistäneet Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto yhdessä Suomen oikeusministeriön kanssa. Hankkeeseen kuuluvat muun muassa seuraavat osa-alueet: osallisuus, koulutus, kulttuuri- ja sosiaalielämä, kaupunkisuunnittelu, yrittäjyys, työmarkkinat, syrjinnän vastainen työ ja monikielisyys. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hanke tarjoaa eri tasoilla toimiville viranomaisille monenlaista tukea. Toiminnot perustuvat hyvien väestösuhteiden malliin sekä Euroopan neuvoston kulttuurienvälisen integraation malliin  (englanniksi).

Hankkeessa etsitään eri puolilta Suomea nyt seitsemää kuntaa, jotka haluavat osallistua hankkeeseen vuosina 2023–2024.

Hankkeessa huomioidaan meneillään olevat kotouttamiseen ja hyviin väestösuhteisiin liittyvät muutokset ja sen tavoitteena on tarjota osallistuville kunnille käytännön työkaluja ja ohjausta päätöksenteon ja palvelujen tarjoamisen tueksi näillä uusilla vastuualueilla.

Osallistuvat kunnat saavat tukea ja ohjausta seuraavissa asioissa:

  • Perustetaan monialainen työryhmä
  • Laaditaan indeksianalyysi (englanniksi), jossa arvioidaan hyvien väestösuhteiden käsitteen kannalta keskeisiä politiikanaloja, sekä annetaan suosituksia indeksiraportin kautta (englanniksi)
  • Viedään asiantuntijan tuella indeksiraportin hyviä käytäntöjä ja suosituksia käytäntöön
  • Laaditaan indeksiraportin pohjalta paikallinen kotouttamisstrategia, huomioiden hyvien väestösuhteiden viitekehys

Kaikki osallistuvat kunnat hyötyvät useista osallistujien tarpeisiin räätälöidyistä koulutustilaisuuksista, tutustumisvierailusta toiseen EU:n tai Euroopan neuvoston jäsenvaltioon sekä tuesta hyvien väestösuhteiden edistämisessä paikallistasolla.

Hankkeen pääasiallinen työkieli on englanti. Hankkeen aikana tuotetaan kuitenkin paljon materiaalia suomeksi ja ruotsiksi. Asiasta kiinnostuneiden kuntien odotetaan osallistuvan aktiivisesti hankkeeseen 1. tammikuuta 2023 alkaen hankkeen päättymiseen 14. syyskuuta 2024 saakka.

Kiinnostuitko? Tule mukaan virtuaaliseen infotilaisuuteen 27. lokakuuta klo 10.00–12.00 ja saat lisätietoa hankkeesta ja hakutavoista! Ilmoittaudu tilaisuuteen 26.10. mennessä: https://forms.office.com/r/rCqNLutbgs

Hanke on mukana myös Integration 2022 -tapahtumassa 7.11.2022.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: Building an inclusive integration approach in Finland (coe.int)

Hanketta yhteisrahoittavat Euroopan komission rakenneuudistusten tuen pääosasto teknisen tuen välineen (YTE) 2022 ja Euroopan neuvoston kautta, ja se pannaan täytäntöön Euroopan neuvoston monikulttuuriset kaupungit –ohjelmasta (verkkosivu on englanniksi) yhteistyössä Euroopan komission ja Suomen oikeusministeriön kanssa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!