Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön rakentamista tuetaan kansallisesti 

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon palveluita, joihin liittyy yhteistyötarpeita. Myös asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää sote-uudistuksessa kuntien ja alueiden yhteiseksi tehtäväksi.  

Yhteistyön kysymyksiä ratkotaan Kuntaliiton toteuttamassa yhdyspintojen muutostukiprojektissa, joka jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Projektissa tuotetaan konkreettisia ohjeita ja työvälineitä kunnille ja hyvinvointialueille yhteistyön suunnitteluun. Yhdyspintojen muutostuen projekti myös kokoaa ja jakaa olemassa olevia ja uudistuksessa syntyviä hyviä käytäntöjä yli aluerajojen. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi yhteistyötarpeita on myös monilla muilla yhdyspinnoilla. Yhteistyötä tarvitaankin sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspinnoilla lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä työllisyyden hoidon, kototutumisen edistämisen sekä ikääntyneiden palveluihin. Lisäksi yhteistyö on tarpeen sisäisen turvallisuuden, varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan tehtäväkokonaisuuksissa. 

— Asukkaille on tärkeää, että jatkossakin hyvät arjen palvelut toimivat. Tämän takia onkin olennaista, että yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden yhdyspinnoilla toimii, projektipäällikkönä toukokuussa aloittava Liisa Jurmu sanoo. 

Yhdyspintojen muutostukiprojektissa tehdään tiivistä kansallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jonka varmistamiseksi projektin ohjausryhmässä on rahoittajina toimivien Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi myös sisäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön edustus. 

Lisätiedot: 

Liisa Jurmu, projektipäällikkö, yhteystiedot 12.5.2022 alkaen: liisa.jurmu(a)kuntaliitto.fi 

Karri Vainio, Kuntaliiton erityisasiantuntija, karri.vainio(a)kuntaliitto.fi 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.