Kuntien puhtaanapitotehtäviin tulossa uusia vaatimuksia

Ensimmäisenä ei välttämättä tule mieleen, että EU:n kertakäyttömuovidirektiivi eli ns. SUP-direktiivi linkittyy kuntien puhtaanapitoon. Mutta näin kuitenkin on. Aihetta koskeva jätelain muutos on tarkoitus käsitellä syksyn aikana eduskunnassa. Sen mukaan kuntien tulee jatkossa pystyä erottelemaan katu- ja puistojen roska-astioiden tyhjennyskustannukset sekä maasta siivottavien roskien kustannukset muusta puhtaanapidosta ja raportoimaan nämä valtion viranomaiselle.

Sen lisäksi kunnille ollaan säätämässä velvoitetta hankkia ja sijoittaa erillisiä tupakkaroskiksia melkoinen määrä yleisille alueille. Kunnat ollaan velvoittamassa myös valistamaan asukkaita roskaamisen haitoista.

Kustannusseurantaa kehitettävä

Direktiivi tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden vähentämiseksi sisältää elementtejä, joiden vuoksi uusi sääntely koskee myös kuntien yleisten alueiden puhtaanapidosta vastaavia. Direktiivi nimittäin velvoittaa säätämään tiettyjen kertakäyttömuovituotteiden, kuten kolmioleipäpakkausten ja tupakantumppien, tuottajavastuusta. Se tarkoittaa, että ko. tuotteiden tuottajien tulee vastata kuluista, joita syntyy tuotteista syntyneiden jätteiden keräyksestä ja siivouksesta kuntien yleisiltä alueilta.

Hankalaa tässä on se, että tuottajat vastaavat vain tiettyjen nimettyjen tuoteryhmien roskaamisen siivoamisen kuluista, ei kaikista kunnille syntyvistä kuluista. Jotta tuottajat voivat vastata oikeista kustannuksista, tulee ensinnäkin kuntien keräämien roskien koostumus tuntea eli kuinka paljon SUP-direktiivin tarkoittamia roskia on kaiken puistoroskan joukossa. Tätä selvitetään parhaillaan Kuntaliiton, KEHTO-foorumin, SUP-tuottajien ja ympäristöministeriön yhteisessä koostumustutkimushankkeessa. Tuloksia saadaan loppuvuodesta 2022.

Sen lisäksi kuntien tulee pystyä erittelemään puhtaanapidon kuluistansa sekä maasta poimittavien roskien aiheuttamat kustannukset että roska- ja jäteastioiden tyhjennyksestä aiheutuvat kustannukset. Valmisteilla oleva jätelain muutos haastaakin kunnat vuodesta 2026 lukien erottelemaan nämä kustannukset muusta puhtaanapidosta vuositasolla. Kuntien tulee raportoida kustannukset Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka määrittelee tuottajien maksuosuudet. Kunta on saamassa siis jälkikäteen osan jätteen keräykseen ja siivoukseen käyttämistään määrärahoista takaisin. 

Lisää tupakkaroskiksia

Roskista määrällisesti eniten ympäristöstä löytyy tupakantumppeja, jotka ovat keräyksen kannalta haasteellisia. Tupakkatuottajien toimintaa rajoittavat erilaiset määräykset, ohjeet ja kansainväliset sopimukset. Sen vuoksi ympäristöministeriö on päättänyt esittää säädettäväksi jätelakiin, että kuntien tulee hankkia ja sijoittaa tupakantuottajien kustannuksella jätelaissa määritellyille yleisille alueille, kuten puistoihin, toreille ja kadunvarsille erillisiä tupakkaroskiksia tietty määrä asukkaita kohden.

Lakiesityksessä määräksi ehdotetaan 1 roskis per 300 kunnan asukasta. Koko Suomen mittakaavassa näitä tumppiroskiksia ilmestyisi siten yli 18 000 ja niiden tulisi olla hankittuna vuoteen 2024 mennessä, mikäli lakiehdotus etenisi sellaisenaan. Kunnille ollaan säätämässä myös tupakantumppien roskaamisen ehkäisemisen neuvonta- ja tiedotusvelvollisuus. Tupakkatuottajien on tarkoitus kustantaa myös em. kulut jälkikäteisesti.

Koulutusta tarjolla

FCG järjestää aiheesta 27.9.2022 aamupäivän webinaarin. Suosittelen lämpimästi, että kunnan yleisten alueiden puhtaanapidosta vastaavat tai asian parissa työskentelevät ilmoittaudutte kuulolle. Tilaisuudessa kuvataan tarkemmin, kuinka kunnat voivat hyötyä yleisten alueiden roskien keräyksestä ja siivouksesta ja toisaalta - mitä velvoitteita uusi kertakäyttömuovien tuottajavastuu tuo kunnille.

Kertakäyttömuovit katu- ja puistoroskien siivouksessa - tuottajavastuu muuttaa kuntien käytäntöjä (fcg.fi)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!