Maksuton Luvat ja valvonta -palvelu tarjoaa yhden luukun lupa-asioihin

Luvat ja valvonta -palvelu on työ- ja elinkeinoministeriön hankkeessa toteutettu asiointipalvelu. Palvelu tarjoaa kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen tavan tarjota eri viranomaisten lupa- ja valvonta-asiointeja yhdestä asiointipisteestä.

Palvelu opastaa luvanhakijaa valitsemaan toimintaansa tarvittavat luvat, jotka hän voi hakea samasta sähköisestä asiointipisteestä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tapahtumaluvat ja uusiutuvaan energiaan liittyvät luvat.

Luvissa mukana olevat viranomaiset puolestaan näkevät lupa-asiointiin liittyvät asiat ja tilat yhteisestä näkymästä sekä voivat viestiä asiakkaille, jos lupa vaatii täydennystä.

Kunta saa palvelun helpoiten käyttöön Kevytasiointi-ominaisuuden kautta. Se tarjoaa yksinkertaisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän kunnalle. Kunnat voivat myös hyödyntää palvelun tiedonsiirtorajapintaa myöhemmin, jos käyttöön otetaan kunnan oma sähköinen asiointipalvelu.

RED II- ja SDG-direktiivien myötä kuntien tulee mahdollistaa sähköiset lupapalvelut

Single Digital Gateway -asetus (SDG) edellyttää kuntia tarjoamaan sähköisen asiointikanavan yritysten lupapalveluihin. EU-sisämarkkinoilla halutaan mahdollistaa kansalaisille ja yrityksille sähköinen asiointi. Jos kunnalla ei ole sähköistä asiointikanavaa näille lupa-asioille, se voi hyödyntää maksutonta Luvat ja valvonta -palvelua.

Palvelua on otettu aktiivisemmin käyttöön RED II -direktiiviin liittyvän kansallisen uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä säädetyn lain tultua voimaan 30.6.2021. Kunnalla on määritellyissä asioissa (mm. kaikki rakennus- ja ympäristöluvat) velvoite tarjota luvanhakijalle asiointi Luvat ja valvonta -palvelun kautta.

Lisätietoa Luvat ja valvonta -palvelusta saa sähköpostilla: luvatjavalvonta.tem@gov.fi.

Tervetuloa Kuntaliiton digisumpeille kuulemaan aiheesta lisää

Vuodesta 2020 lähtien pidetyillä digisumpeilla käsitellään kuntia kiinnostavia, digitalisaatioon liittyviä aiheita erityisesti kehittämisen näkökulmasta. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. Tilaisuus pidetään joka torstai klo 8.30–9.30 etätilaisuutena kuntien digikehittäjille.

Luvat ja valvonta -palvelu on esittelyssä digisumpeilla 6.10.2022.

Uutinen on kirjoitettu yhteistyössä TEM:n Luvat ja valvonta -hankkeen kanssa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!