Missä oppimis- ja harrastusympäristössä on lisätty yhteisöllisyyttä ja vähennetty yksinäisyyttä? - ehdota Cygnaeus-palkinnon 2022 saajaa!

Lasten ja nuorten kokemukset yksinäisyydestä ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Myös monet muut toimintaympäristön muutokset ovat koskettaneet kuntia. Perusturvallisuuden tunteen vahvistamiseksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi on entistä tärkeämpää niin eri koulutusasteilla kuin harrastustoiminnassa tulevaisuususkon, yhteisvastuullisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Opetushallitus etsii nyt yhteistyössä Kuntaliiton kanssa esimerkkejä ansiokkaasta työstä yhteisöllisten oppimis- ja harrastusympäristöjen edistämiseksi. Palkittava toiminta vähentää yksinäisyyttä huomioimalla, kuulemalla ja kohtaamalla yhteisön jäsenet arvostavasti. Millaisia tapoja teillä on toteutettu kaikkien mukana pitämiseksi?

Opetushallitus pyytää ehdotuksia vuoden 2022 Cygnaeus-palkinnon saajaksi 19.9.2022 mennessä. Palkinto voidaan myöntää yksilölle, yhteisölle tai hankkeelle, joka toimii joko formaalin, informaalin ja non-formaalin oppimisen saralla. 

Palkinnon saajan valitsevat Terapeutti Ville eli Ville Merinen ja VTT, dosentti Sofia Laine. Palkinto jaetaan marraskuussa 2022 järjestettävässä tilaisuudessa.  

Löytyykö voittaja teiltä? Lähetä ehdotuksesi tästä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.