Muutoksia Kuntaliiton organisaatiossa: Hanna Tainio Hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtajaksi

Hanna Tainio ja José Valanta

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio aloittaa Kuntaliiton Hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtajana 1.12.2022. Pitkäaikainen yksikönjohtaja Terhi Päivärinta siirtyy eläkkeelle.

Kuntaliiton Hyvinvointi- ja sivistysyksikkö vastaa varhaiskasvatuksen, sivistys- ja koulutuspalvelujen, kirjasto- ja kulttuuritoiminnan, nuoriso- ja liikuntapalvelujen sekä hyvinvoinnin edistämisen edunvalvonnasta, kehittämisestä ja neuvonta- sekä tietopalveluista.

- Kuntalaisten sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävät korostuvat kaupungeissa ja kunnissa, kun soten ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Kuntaliitto tukee kuntia muutoksessa ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että seuraavalla hallituskaudella koulutuksen järjestämiseen liittyvää lainsäädäntöä kevennetään, jotta kunnissa on mahdollista järjestää koulutuspalvelut tehokkaasti ja joustavasti, Hanna Tainio toteaa.

Varatoimitusjohtaja Timo Reina alkaa johtaa Kuntaliiton Elinvoima- ja talousyksikköä 1.1.2023 alkaen. Reina on työvapaalla alkuvuoden 2023, ja yksikköä johtaa työvapaan ajan johtaja Jarkko Huovinen.

Sekä Tainio että Reina jatkavat Kuntaliiton varatoimitusjohtajan tehtävissä.

Lisäksi joulukuun 2022 alusta Kuntaliiton viestintä siirtyy yhteysjohtaja José Valannan johtoon uuteen Asiakkuudet, viestintä ja kansainväliset asiat -yksikköön.

Kuntaliiton Sote-yksikön toiminta lakkaa vuoden 2022 lopussa. Hyvinvointialueille palveluja alkaa tarjota vuoden 2023 alusta lähtien Hyvinvointialueyhtiö Oy Hyvil. Hyviliin siirtyy Kuntaliitosta 16 vakituista työntekijää.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää