Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma

Opas ja hyvät käytännöt auttavat hankintojen osiin jakamisessa

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on yhdessä Suomen Yrittäjien ja Hansel Oy:n kanssa julkaissut oppaan hankintojen jakamisesta osiin ja hyvistä käytännöistä. Opas on osa kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa sekä Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa.

Hankinta-Suomi-logo

Kohti toimivampia hankintoja

Oppaan sisältöjä on käsitelty Hankinta-Suomen Toimivat hankinnat -teemaryhmässä, jota vetävät yhteistyössä osastopäällikkö Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä johtaja Jarkko Huovinen Kuntaliitosta.

Kokemuksia on kerätty hankintayksiköiltä ja tarjoajapuolelta.

- Hankintojen jakaminen osiin on aihe, joka nousee perustellusti esiin keskusteltaessa julkisten hankintojen toimivuudesta. Hyvä, että saamme oppaan avulla hankintayksiköille tietoon konkreettista ohjeistusta: mitä seikkoja jakamisessa tulee harkita, jotta onnistutaan vielä paremmin. Näin luodaan edellytyksiä myös pk-yritysten osallistumiseksi tarjouskilpailuihin, toteaa Antti Neimala.

- Oppaassa on nostettu esiin hyviä esimerkkejä jo toteutetuista hankinnoista, joissa jakaminen on onnistunut. Näitä esimerkkejä toki toivomme tuotavan teemaryhmään jatkossakin, kommentoi Jarkko Huovinen.

Käytännönläheinen opas

Oppaassa käydään läpi hankintojen osiin jakaminen hankintalain näkökulmasta. Oppaassa esitellään myös jakamisen hyötyjä ja haittoja sekä käydään läpi erilaisia käyttötilanteita. Lisäksi oppaassa käydään konkreettisten hankintaesimerkkien avulla läpi osittamisen mahdollisuuksia.

Oppaan tarkoituksena on konkretisoida hankintojen osiin jakamisen erilaisia näkökulmia: Hankintojen jakaminen osiin voi edistää esimerkiksi sitä, että kaiken kokoiset, myös kooltaan pienemmät tarjoajat pystyvät jättämään tarjouskilpailussa tarjouksen. Toisaalta jotkin seikat, kuten turvallisuusnäkökulmat, voivat rajoittaa hankintojen jakamista.

Lisäksi on huomioitava, että hankintojen pilkkominen osiin siten, että hankintaa ei tarvitsisi lainkaan kilpailuttaa hankintalain mukaisesti, on kiellettyä.

Opas on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Oppaaseen voi tutustua esimerkiksi Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuston kautta.

 

Lisätietoja

Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi

 

 

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY)

JHNY on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliitto ry:n ylläpitämä yksikkö. Neuvontayksikkö toimii Kuntaliiton organisaatiossa.

Neuvontayksikkö palvelee maksutta hankintalain mukaisia hankintayksiköitä erityisesti hankintalain soveltamista ja tulkintaa koskevissa kysymyksissä.

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista