Opit kansainvälisen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnista koottu raportiksi

Mitä vaikuttavuus tarkoittaa kuntien kansainvälisen toiminnan kontekstissa? Miten kansainvälisen toiminnan vaikuttavuutta voisi arvioida ja mitata? Juuri julkaistu Vaikuttava kansainvälinen toiminta -raportti luo yleisnäkemyksen siitä, miten kansainvälisen toiminnan vaikuttavuus syntyy osana kuntien tavoitteiden toteuttamista.  

Raportti pyrkii lisäämään osaamista kuntien johtamis- ja suunnitteluprosessien kehittämisessä kansainvälisen toiminnan näkökulmasta. Tavoite on myös lisätä ymmärrystä kansainvälisen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin haasteista ja mahdollisuuksista.

Raportti tiivistää yhteiskehittämisprojektin tuloksia ja oppeja. Vaikuttavuuden kysymyksiä työsti keväällä 2021 käynnistyt kuntien ja maakuntien kansainvälisten- ja EU-asioiden asiantuntijoiden verkosto.

- Vaikuttavuuslähtöisyys on uusi tapa tarkastella kansainvälistä yhteistyötä. Lähdimme pohtimaan aihetta kuntien ja maakuntien toiveesta. Kävi ilmi, että verrokkeja ei maailmalta juuri löydy, joten olimme tuntemattoman, mutta innostavan asian äärellä, toteaa Kuntaliiton kansainvälisten asioiden päällikkö Laura Parsama.

Työn opit kokoavasta raportista ei löydy yhtä mallia kunnan koko kansainvälisen toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen, sillä vaikuttavuuden arviointityökalut kuntien toimintoja ja palveluja poikkileikkaavalle toiminnalle vaativat yhä jatkokehittämistä.

Johtaminen erottamaton osa kehittämistä

Yhteiskehittämisen tärkeimpiin oppeihin kuuluu havainto siitä, että johdon osaaminen ja rooli ovat keskiössä, kun kansainvälisen toiminnan vaikuttavuutta kehitetään.  

- Projektin aikana kävi hyvin selväksi, miten tärkeitä kuntien tavoitteiden asettamisen laatu sekä tavoitteiden toteutumista todentava mittaristo ovat, sanoo kehittämisprosessia luotsannut Kuntaliiton kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Jasmin Repo.

Kunnat ja maakunnat tunnistavat kansainvälisen toiminnan kehittämisen keinona ja tavoitteiden saavuttamisen työkaluna yhä vaihtelevasti, vaikkei se toimintamuodoiltaan juuri eroa kansallisesta yhteistyöstä.

Ennakoinnin kautta apua tulevaisuuden hahmottamiseen

Osana projektia kokeiltiin myös ennakointityökaluja kansainvälisen toiminnan merkityksen tunnistamiseen kuntien muuttuvissa toimintaympäristöissä. Kuntien kansainvälisen toiminnan tulevaisuustarinat on kuvattu osana raporttia.

- Tulevaisuustarinoiden tarkoitus ei ole ennustaa tulevaa, vaan tarjota tukea mahdollisuuksien hahmottamiseen. Lisäksi tulevaisuustarinat kuvaavat, mitä merkitystä kansainväliseen toimintaan panostamisella on tulevaisuuden isojen haasteiden ratkaisemissa ja kunnan kehittämisessä. Tämä auttaa kuntastrategioiden ja tavoitteiden laadinnassa sekä toiminnan ohjaamisessa ja kohdistamisessa oikein, oikeisiin asioihin, Parsama lisää.

Lisää aiheesta:

Raportti: Vaikuttava kansainvälinen toiminta

Blogisarja: Kansainvälisen toiminnan vaikuttavuus

Tapahtuma Kuntamarkkinoilla: Suunnittele vaikuttavampaa kansainvälistä toimintaa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!