Julkaisun kansi

Vaikuttava kansainvälinen toiminta

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi kunnan kansainvälisen toiminnan kontekstissa.

Kuntaliiton ja kuntien kansainvälisen toiminnan vaikuttavuuteen liittyvä kehittämistyö lähti konkreettisesti käyntiin, kun tarve kansainvälisen toiminnan vaikuttavuuden työkaluille nousi esiin kuntien ja maakuntien kansainvälisten asioiden asiantuntijoille toteutetussa kyselyssä syksyllä 2020.

Toukokuussa 2021 kuntien ja maakuntien kansainvälisten asioiden asiantuntijoita kerääntyi Kuntaliiton verkostotapaamiseen pohtimaan vaikuttavuuden mittaamisen haasteita. Työkalujen puute tunnistettiin, mutta esiin nousi huomio, että moni muukin toiminnan johtamiseen ja suunnitteluun liittyvä työvaihe on kunnissa vaihtelevasti hallussa.
Tätä problematiikkaa lähdettiin ratkomaan yhdessä kansainvälisen toiminnan asiantuntijoista koostuvalla pienryhmällä. Työn tavoitteena oli vertaisoppimista hyödyntämällä tuottaa parempaa tietoa kansainvälisen toiminnan merkityksestä, luoda uutta ymmärrystä toiminnan johtamiseen, suunnitteluun ja seurantaan sekä uusia tapoja vaikuttavuuden
mittaamiseen.

Tämä raportti on suunnattu kaikille kansainvälisestä toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille, ja se toivottavasti avaa uusia näkökulmia vaikuttavan kansainvälisen toiminnan johtamiseen ja suunnitteluun.

Julkaisussa on 62 sivua.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
4,4 Mt
ISBN
978-952-293-857-2
Sivumäärä
62
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto