Palomuuri 1.0 projekti alkaa - Mikä on kriittisen infran kyberturvallisuuden taso?

Huoltovarmuuskeskus on käynnistänyt laajan ohjelmakokonaisuuden, jonka tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan. Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman painopisteet ovat kyberhäiriöihin varautuminen, toimintakyky häiriöiden sattuessa, yhteistyö yhteiskunnan ja yritysmaailman eri toimijoiden välillä sekä tulevaisuuden ilmiöiden ennakointi. Ohjelma on osa Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toteutusta. Kuntaliitossa elokuussa käynnistynyt Palomuuri 1.0 - projekti asettuu osaksi tätä kokonaisuutta.

Kyberturvallisuuden parantamiseksi tehdään tällä hetkellä useissa organisaatioissa kehitystyötä. Kriittisen infrastruktuurin osalta on tunnistettu tarve kokonaiskuvan parantamiseen ja kyberturvallisuuden tarttumapintojen löytämiseen osana varautumisen kokonaisuutta. Palomuuri-projektissa hahmotetaan muun muassa millaista tukea, koulutusta, investointeja tai muita toimia tarvitaan kuntaomisteisten toimijoiden kyberturvallisuuden ja jatkuvuudenhallinnan parantamiseksi.

Projektin päätavoitteena on parantaa kuntalaisille merkittävän kriittisen infrastruktuurin (vesihuolto, energiahuolto, jätehuolto) kyberturvallisuutta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää selvitystä tämän hetken tilannekuvasta, tavoitetason määrittämistä ja keinovalikoiman kehittämistä siihen pääsemiseksi.

Projektissa tullaan myös tunnistamaan uusien kehitysprojektien tarve. Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kyberturvallisuuskeskuksen kuntavastaava-projektin kanssa. Yhtenä tavoitteena onkin muodostaa myös kuntien kyberturvallisuuden ylläpidon ja kehityksen tueksi pysyvät yhteistyöverkostorakenteet.

Palomuuri 1.0 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin kartoittamalla Suomessa meneillään olevia kyberturvallisuuden selvitysprojekteja. Näin pyritään välttämään päällekkäisyyksien tekemistä ja löytämään oma ekologinen lokero Palomuuri-projektille.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!