Palomuuri 1.0 projekti alkaa - Mikä on kriittisen infran kyberturvallisuuden taso?

Huoltovarmuuskeskus on käynnistänyt laajan ohjelmakokonaisuuden, jonka tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan. Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman painopisteet ovat kyberhäiriöihin varautuminen, toimintakyky häiriöiden sattuessa, yhteistyö yhteiskunnan ja yritysmaailman eri toimijoiden välillä sekä tulevaisuuden ilmiöiden ennakointi. Ohjelma on osa Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toteutusta. Kuntaliitossa elokuussa käynnistynyt Palomuuri 1.0 - projekti asettuu osaksi tätä kokonaisuutta.

Kyberturvallisuuden parantamiseksi tehdään tällä hetkellä useissa organisaatioissa kehitystyötä. Kriittisen infrastruktuurin osalta on tunnistettu tarve kokonaiskuvan parantamiseen ja kyberturvallisuuden tarttumapintojen löytämiseen osana varautumisen kokonaisuutta. Palomuuri-projektissa hahmotetaan muun muassa millaista tukea, koulutusta, investointeja tai muita toimia tarvitaan kuntaomisteisten toimijoiden kyberturvallisuuden ja jatkuvuudenhallinnan parantamiseksi.

Projektin päätavoitteena on parantaa kuntalaisille merkittävän kriittisen infrastruktuurin (vesihuolto, energiahuolto, jätehuolto) kyberturvallisuutta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää selvitystä tämän hetken tilannekuvasta, tavoitetason määrittämistä ja keinovalikoiman kehittämistä siihen pääsemiseksi.

Projektissa tullaan myös tunnistamaan uusien kehitysprojektien tarve. Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kyberturvallisuuskeskuksen kuntavastaava-projektin kanssa. Yhtenä tavoitteena onkin muodostaa myös kuntien kyberturvallisuuden ylläpidon ja kehityksen tueksi pysyvät yhteistyöverkostorakenteet.

Palomuuri 1.0 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin kartoittamalla Suomessa meneillään olevia kyberturvallisuuden selvitysprojekteja. Näin pyritään välttämään päällekkäisyyksien tekemistä ja löytämään oma ekologinen lokero Palomuuri-projektille.

Tags
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus

Jani Voutilainen

Projektipäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2279, + 50 435 7514
Vastuualueet
  • Palomuuri 1.0 -projekti
  • - selvittää ja kehittää kuntien hallinnassa olevan kriittisen infrastruktuurin, erityisesti vesihuollon ja kuntaomisteisten energialaitosten, varautumista kyberturvallisuuden riskeihin.