Palveluiden järjestämiseen, hankintoihin ja valvontaan liittyvät sote-muutostukiwebinaarit alkavat

Kuntaliitto järjestää syys-lokakuussa neljä sote-palveluiden järjestämiseen, hankintoihin, valvontaan ja hoitopaikan valintaan liittyvää muutostukiwebinaaria.

Avoimet webinaarit ovat suunnattu hyvinvointialueiden ja kuntien palvelutoiminnasta vastaavalle johdolle sekä sote-palveluiden järjestämisen, hankintojen ja valvonnan parissa työskenteleville asiantuntijoille. Valvontaa koskevassa webinaarissa käsitellään sote-palveluiden ohella myös pelastustoimen valvontaa ja omavalvontaa koskevia kysymyksiä.

Webinaarien aiheet, aikataulut ja ilmoittautuminen

Järjestämme ensimmäisen muutostukiwebinaarin 13.9. klo 9-10. Webinaarin aihe on hoitopaikan valinta ja kotikunnan muutokset. Käsittelemme webinaarissa hyvinvointialueiden järjestämisvastuun ja kustannusvastuun kohdentumista, kun asiakas hakeutuu sosiaali- ja terveyspalveluihin toiselle hyvinvointialueelle tai käyttää hoitopaikan valintaoikeutta omalla hyvinvointialueellaan.

Webinaariin voi ilmoittautua viimeistään 9.9.

Syksyn muiden webinaarien aiheet ja aikataulut:

Riittävä oma tuotanto ja palveluiden hankinta 29.9 klo 14–16.

Eduskunnan kesällä 2021 hyväksymässä sote-uudistusta koskevassa lainsäädännössä on monia uusia palveluiden tuottamista ja hankintoja koskevia vaatimuksia ja reunaehtoja. Webinaarissa käsittelemme muun muassa sitä, miten riittävän oman palvelutuotannon vaatimus tulee huomioida hankinnoissa. Lisäksi pohdimme hyvinvointialueiden oman palvelutuotannon, hankintaosaamisen ja ostopalvelujen suhdetta sekä palveluhankinnan perustelemista.

Ilmoittaudu viimeistään 27.9.

Sopimusehdot palveluita hankittaessa 6.10 klo 14–16

Hyvinvointialueen ostopalvelujen hankintasopimusten tulee jatkossa sisältää sote-järjestämislain 15 §:ssä säädetyt ehdot. Olemme laatimassa hyvinvointialueiden käyttöön aiheeseen liittyvää ohjeistusta, joka tullaan julkaisemaan syyskuun loppuun mennessä. Esittelemme ohjeistuksen sisältöä ja käsittelemme palveluhankintojen sopimusehtoja sekä hankinnan suunnittelussa huomioitavia sopimusoikeudellisia kysymyksiä.

Ilmoittaudu viimeistään 4.10.

Sisäinen valvonta ja omavalvonta 27.10 klo 14–16

Sote-uudistuksen toimeenpano asettaa uusia vaatimuksia myös sisäiselle valvonnalle ja omavalvonnalle. Käymme läpi hyvinvointialueen sisäiseen valvontaan ja palvelujen omavalvontaan kohdistuvia vaatimuksia sekä sisäisen valvonnan ja omavalvonnan johtamista.

Ilmoittaudu viimeistään 25.10.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista