Rakentamislaki kiireellä eduskuntaan - Maankäyttö- ja rakennuslain jakamisen vaikutukset kuntiin arvioimatta

Ympäristöministeriö on valmistellut esityksen uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan. Samalla maankäyttö- ja rakennuslain nimi muutetaan alueidenkäyttölaiksi. Lain jakaminen kahtia on iso muutos ja sen vaikutukset kuntiin tarkastelematta.

- Esimerkiksi kaavoittamattomien alueiden lupaedellytyksiä on muutettu lausunnolla olevasta versiosta, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Anne Jarva.

- Muutos vaikeuttaisi yhdyskuntarakenteen hallintaa ja aiheuttaisi kustannuksia kunnille etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla, Jarva jatkaa

Kuntien kannalta on hyvä asia, etteivät lausuntovaiheen aikaiset maapolitiikan ehdotukset toteudu eikä ELY-keskuksen rooli vahvistu lausuntovaiheessa esitetyllä tavalla. Rakentamisen osa-alueella on erittäin hyvä, että rakentamislaissa on luovuttu kuntien kannalta hankalasta rakennusvalvonnan järjestämisestä kahden tasoisena sekä katsastusmenettelystä.

Onko nopeassa aikataulussa ehditty arvioimaan lain jakamisen vaikutuksia kuntiin?

Huolta aiheuttaa edelleen kuitenkin se, että onko lain jakamisen vaikutuksia pystytty nopeassa aikataulussa arvioimaan. Rakentamisen ja kaavoituksen eriytyminen eri lainsäädäntöön on omiaan heikentämään kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen muodostamaa kokonaisuutta.

Rakentamislaissa rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuvat yhdeksi lupamuodoksi, rakentamisluvaksi. Muutosta voidaan pitää pääosin kannatettavana. Joissakin tilanteissa lupamuotojen yhdistäminen voi johtaa aiempaa raskaampaan lupamenettelyyn.

Lupakynnystä on nostettu niin, että jatkossa alle 30 m2:n suuruinen muu kuin asuinrakennus ei enää edellytä rakentamislupaa. Rakennuksen tulee kuitenkin olla kaavan ja rakennusjärjestyksen mukainen.

- Neuvontapyynnöt tulevat todennäköisesti kasvamaan, kun kiinteistöjen omistajat selvittävät rakennusvalvonnoista näiden hankkeiden rakentamismahdollisuuksia, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Paula Mäenpää.

Riskinä on, ettei hankkeeseen ryhtyvä selvitä lähtötietoja ja toteuttaa hankkeen vastoin määräyksiä, jolloin jälkivalvonnan määrä kasvaa rakennusvalvonnoissa. Määräysten vastaiseen rakentamiseen puuttuminen pakkokeinoin on työlästä ja vaativaa. Vain suurimmissa rakennusvalvonnoissa on lakimiehiä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!