RYTJ-laki lausunnoille lomakauden ajaksi

Ympäristöministeriö on julkaissut 17.6.2022 lausuntopyynnön koskien rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Lausunnot tulisi jättää heti kesälomakauden jälkeen 12.8.2022.

Kuntaliitto pitää lausuntokierroksen aikataulua kohtuuttomana ja hyvän hallintotavan vastaisena. On erittäin kyseenalaista, että näin merkittävä - kuntien toimintaan ja talouteen vaikuttava - lakiesitys laitetaan lausunnolle niin, ettei kunnilla ja maakunnan liitoilla ole tosiasiallista mahdollisuutta ottaa kantaa esitykseen.

Useissa kunnissa lausuntoasiat käsitellään lautakunnissa ja kunnan- tai kaupunginhallituksessa, jotka kokoontuvat seuraavan kerran vasta lausuntoajan päättymisen jälkeen.

 

Linkit lausuntoon:

Tags

Päivi Tiihonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2151, +358 50 478 1604
Vastuualueet
  • kuntien teknisen ja ympäristötoimialan digitalisaation kehittäminen
  • kuntien ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinointi sekä kuntien edunvalvonta ajankohtaisissa digitalisaatioon liittyvissä lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa.