Selvitys: Kuntakentän muuttuessa myös tietohallinnon pitää muuttua

Tietohallinnolla on vakiintunut asema palveluiden mahdollistaja ja ylläpitäjänä, mutta myös keskeinen rooli digitalisaation edistämisessä ja toimintarapojen uudistamisessa. Tämä nousee esiin Kuntaliiton kuntien tietohallinnon nykytilaa, ICT:n järjestämismalleja ja tietohallinnolta tulevaisuudessa edellytettäviä kyvykkyyksiä koskevasta selvityksestä, jossa haastateltiin yhdeksän eri kokoisen ja erilaisia ICT:n järjestämismalleja hyödyntävän kunnan tietohallintojohtoa.  

Tietohallinnolla on tukirooli kunnan palvelutuotannolle, mutta tietohallintoa ei aina nähdä strategisessa asemassa kuntaorganisaation arvontuottajana. Ajoittain tietohallinnon asema organisaatiossa ja ICT-palveluiden järjestämismallit ovat asiantila, joihin on vain päädytty.  

Tietohallinto on vahvasti säännelty muun muassa substansseja ja hankintaa koskevan lainsäädännön kautta. Kunnat ovat erilaisia ja siksi tietohallinnon tekemisiä pitää tarkastella suhteessa kunnan tarpeisiin. Tietohallinnon tavoitetilan määrittelyssä tulee huomioida kunnan ja toimialojen strategiat ja odotukset digitalisaation edistämistä kohtaan sekä tietohallintoon ja palvelutoimintaan vaikuttavat muutokset.  

Haastatellut haluavat nostaa tietohallinnon roolia kehittävään ja kokonaisuutta hallitsevaan rooliin. Tavoitetila ja rooli tulee muodostaa yhteistyössä tietohallinnon, toimialojen, kunnan johdon ja luottamushenkilöjohdon kanssa. Muutos edellyttää strategisen päätöksen, resursseja ja seurantaa. 

Selvityksen tulokset on julkaistu Kuntaliiton julkaisuissa. Työn toteutti Kuntaliiton tilauksesta Futurice Oy. 

Selvitys on julkaistu Kuntaliiton julkaisuissa: Kuntien tietohallinnon roolit. 

Tags