Sosiaali- ja terveydenhuollon suurtapahtuma kokoaa alan ammattilaiset Jyväskylään

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät pidetään Jyväskylän Paviljongissa 9.—11.5.2022. Päivät ovat alan suurin ja merkittävin tapahtuma Suomessa.

— Tapahtuman suosiosta kertoo, ettei kaikkia halukkaita voida ottaa mukaan päiville, sillä Jyväskylän Paviljongin pääsaliin sopii vain 1500 henkeä. Myös kaikki tapahtumaan varatut 100 näyttelypaikkaa ovat täynnä, Kuntaliiton erityisasiantuntija Kauko Hartikainen sanoo.

Keskeisenä aiheena on hyvinvointialueille luotavat uudet toimintatavat

Päivien ohjelmassa on 14 sessiossa lähes 90 alustusta monista eri teemoista. Keskeisenä johtolankana on kuitenkin ensi vuoden alusta perustettavat hyvinvointialueet, koska rakenteellisella muutoksella on vaikutuksia lähes kaikkeen toimintaan. Asia onkin hyvin esillä lähes kaikissa sessioissa ja avaussessiossa asiantuntijapaneelissa keskustellaan hyvinvointialueiden muodostamiseen ja palveluiden organisointiin liittyvistä asioista.

Toiminnan kehittämisessä tietojärjestelmillä on keskeinen rooli. Sen avulla voidaan luoda uusia ajasta ja paikasta riippumattomia toimintatapoja sekä tehostaa tiedon hyödyntämistä ja päätöksentekoa. Uudistetun lainsäädännön myötä asiantuntijat kykenevät entistä paremmin hyödyntämään asiakkaiden itse tuottamaa terveystietoa Omakannan välityksellä.

Terveystiedon tietoturvallisuus esillä

Tietoturva on viime aikoina ollut kriittisessä tarkastelussa erilaisten verkkohyökkäysten vuoksi. Terveystieto on erittäin sensitiivistä tietoa, joten sen suojaamiseen kohdistuu suuria paineita.

Pilvipalvelut koetaan turvallisiksi, koska niistä vastaavat ammattitaitoiset suuryritykset, mutta kuinka hyvin voimme luottaa tähän toimintaan ja millaiset pelisäännöt tähän pystytään rakentamaan? AKUSTI-hanke on tuottanut asiaan ohjeistusta, josta on oma alustus päivillä. Lisäksi joukko tietoturva-asiantuntijoita on vastaamassa pilvipalveluihin liittyviin akuutteihin kysymyksiin.

Päivillä esitetään myös tragikomediallinen näytelmä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan haasteista.

Sosiaalihuollon uusia tuulia

Sosiaalihuolto on kokonaisvaltaisesti liittymässä Kantaan, joka systematisoi kirjaamista ja mahdollistaa entistä paremmat integroidut palvelut ja tiedon hyödyntämisen eri käyttötarkoituksissa ja päätöksenteossa. Omassa sessiossaan tarkastellaan myös sosiaalihuollon palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä sosiaalisen median hyödyntämistä työssä.

— Päivät antavat erinomaisen foorumin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten keskinäiselle tiedonvaihdolle ja verkostoitumiselle. Päivillä on myös kattava näyttely uusimmista alan tuotteista ja toteutustavoista. ATK-päivät ovatkin muodostuneet vuoden odotetuimmaksi ja hyödyllisimmäksi alan tapahtumaksi Suomessa, Hartikainen sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät on FCG:n ja Kuntaliiton yhdessä järjestämä tapahtuma.

Tagit