Strategisen yhteistyösopimuksen mallipohja kuntien ja hyvinvointialueiden hyödynnettäväksi

Kuntaliitossa on valmisteltu kuntien ja hyvinvointialueiden strategisen yhteistyön tueksi Hyvinvointialueen ja kuntien strategisen yhteistyösopimuksen mallipohja. Sopimuspohjaa voidaan hyödyntää ja soveltaa alueilla paikalliset erityispiirteet huomioiden.

Strategisen yhteistyösopimuksen keskeisenä tavoitteena on auttaa hyvinvointialuetta ja kuntia suuntaamaan niiden omaa sekä yhteistä tekemistä. Sopimuksella varmistetaan kuntien ja hyvinvointialueen sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja valittuihin toimenpiteisiin, sekä määritellään toimijoiden vastuut yhteistyön eri osa-alueille.

- Osalla alueista on jo lähdetty valmistelemaan sopimuksia aiemmin julkaistujen suositustemme mukaisesti. Nyt julkaisimme sopimusmallin niille alueille, joissa sopimusta ei ole ehditty vielä laatia, projektipäällikkö Liisa Jurmu Kuntaliitosta toteaa. Yhteisen mallipohjan tarve on noussut esiin myös hyvinvointialueilta ja kunnilta saaduissa palautteissa.

- Yhteistyön johtaminen kokonaisuutena mahdollistuu vain, mikäli yhteiset tavoitteet ja yhteistyön pelisäännöt voidaan kiinnittää myös strategisella tasolla.  Tätä työtä pyrimme nyt julkaistulla sopimusmallilla tukemaan, erityisasiantuntija Sami Niemi jatkaa.

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuemme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat -sivusto

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista