Sote-muutostuki

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat

Sote muutostuki

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Kunta ja hyvinvointialue ovat keskenään tasavertaisia juridisia toimijoita ja sosiaali- ja -terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille, kuntien suora yhteys palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen poistuu. Tämä muuttaa asetelman kuntasektorin sisäisestä ohjausjärjestelmästä kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi yhteistyöksi.

Tuotamme ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tuemme kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa. Tällä sivustolla voit tutustua yhdyspintatyöhömme liittyvään materiaaleihin ja työvälineisiin.

Yhdyspintoihin liittyvät teemat

Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Yhteistyön onnistumisen mahdollistamiseksi tarvitaan mm. yhteisiä tahtotilaa ja tavoitteita, yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua. 

Ajankohtaista yhdyspintatyössä

UUTTA: Hyvinvointialueen ja kuntien strategisen yhteistyösopimuksen malli (Word, 18 sivua)

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyö käynnissä - yhteistyön suunnitelmallisuudessa ja tilannekuvan hyödyntämisessä kehitettävää

Järjestämme kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön liittyvän webinaarisarjan, jossa keskitytään yhteen yhdyspintoihin liittyvään teemaan kerrallaan. Nämä verkkotapahtumat ovat kaikille avoimia, mutta ne on suunniteltu erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä sidosryhmien edustajille. Seuraavat webinaarit:

Työllisyyden hoito pe 28.10.
Sivistyksen ja soten yhdyspinnat pe 25.11.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen pe 16.12.

Lisäksi tulossa:

Sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspinnat toimiviksi - seminaari 3.11.

Materiaalia:

Suosituksia kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön johtamiseen

Tehtäväkohtainen yhteistyö kunnissa: Tutkimus sote-tehtävien kuntien muiden tehtävien yhteistyötarpeista

tags