Suomalaiset kuntapäättäjät keskeisissä rooleissa kunta- ja aluehallintokongressin täysistunnossa

Jani Kokko, Atte Kaleva, Saija Karnisto-Toivonen, Teuvo Hatva sekä Lauri Heikkilä kunta- ja aluehallintokongressin täysistunnossa.

 

Suomalaiset kuntapäättäjät pääsivät ääneen Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin täysistunnossa Strasbourgissa 24. - 27.10.2022. Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Atte Kaleva (kok.) osallistui paneelikeskusteluun osana kongressin aluekamarin kokousta, jonka keskiössä oli kuntien ja alueiden rahoituspohjan tila tulevaisuudessa.

- Pienenä maana meidän on tärkeää keskittyä niihin haasteisiin, jotka ovat merkittäviä globaalien markkinoiden ja poliittisen muutoksen kannalta, kuten uusiutuva energia, kiertotalous ja vihreä siirtymä, Kaleva totesi paneelissa.

Suomalaisten kuntapäättäjien asemaa kongressissa vahvistettiin entisestään, kun Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva (kesk.) valittiin yksimielisesti kunta- ja aluehallintokongressin aluekamarin varapuheenjohtajaksi. Kongressin aluekamari keskittyy eurooppalaisten alueiden yhteistyön kehittämiseen sekä hyvien käytäntöjen edistämiseen alueiden kestävän taloudellisen kehityksen tukemiseksi.

- Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, että ihmisoikeuksien, demokratian sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on vielä tärkeämpää kuin aikaisemmin. Kunnilla ja alueilla on tässäkin työssä merkittävä rooli, ja aluekamarissa pääsen edistämään näitä asioita, Hatva sanoi tulosten julkistamisen jälkeen.

Lähidemokratian tilaa seurataan

Monitorointikomitean varapuheenjohtaja Jani Kokko (sdp.) esitteli täysistunnossa Tšekin maaraportin, jonka tarkoituksena oli tarkastella maan lähidemokratian tilaa ja antaa suosituksia tilanteen parantamiseksi. Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajana toimiva Kokko näkee vaaliraportoinnin ja monitorointitoiminnan yhtenä tärkeimmistä kunta- ja aluehallintokongressin tehtävistä.

- Vapaat ja reilut vaalit ovat edellytys demokratian toteutumiselle. Sen pohjalle rakentuva alue- ja paikallishallinto toimii kansalaisten luottamuksen varassa ja tämän sidoksen vahvistamiseksi kongressi toteuttaa monitorointioperaatioita neuvoston jäsenmaissa, Kokko päättää.

Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi

Kuntien ääni pääsee esille kansainvälisessä keskustelussa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin kautta.

Euroopan neuvosto on Euroopan johtava ihmisoikeusjärjestö. Sen tehtävänä on turvata ja edistää ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja moniarvoista demokratiaa. Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin päätavoitteena on vahvistaa Euroopan kunta- ja alueviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista itsehallintoa. Kansanvaltainen paikallishallinto edistää maanosan poliittista vakautta ja tukee vähemmistöjen ihmisoikeuksia.

Suomi on ollut Euroopan neuvoston jäsen ja edustettuna kongressissa vuodesta 1989. Suomen Kuntaliitto on toiminut Suomen valtuuskunnan sihteeristönä koko jäsenyyden ajan.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme