Suomen viesti maailman paikallishallinnolle: nuoret mukaan

Etelä-Korean Daejeonissa järjestettiin tällä viikolla maailman paikallis- ja aluehallinnon kongressi. Suomen virallisissa puheenvuoroissa nostettiin esille erityisesti nuorten osallisuus ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen kunnissa.

- Monet meille suomalaisille itsestään selvät asiat kuten koulutus, demokratia sekä tyttöjen ja naisten oikeudet tarvitsevat esimerkkejä ja puolestapuhujia kansainvälisillä areenoilla, painottaa kansanedustaja Mari-Leena Talvitie.

Talvitien seminaaripuheenvuorossa esiteltiin Oulussa toteutettavaa opettajien ilmastokoulutusta.

- Suomen kuntien ilmastotyö tunnetaan kansainvälisesti yllättävän laajalti, Talvitie sanoo.

Kestävä kehitys edellyttää yhteistyötä

Kestävän kehityksen tavoitteet on asetettu YK:n hyväksymissä ohjelmissa ja tavoitteena on globaalisti kestävä tulevaisuus. Paikallisella tasolla on erittäin suuri merkitys tavoitteiden toteutumiselle. Suomessa on arvioitu, että kaksi kolmasosaa kestävän kehityksen tavoitteista toteutetaan kunnissa.

Kestävän kehityksen erityisasiantuntija Eveliina Kiema-Majanen esitteli seminaarissa kuuden suurimman kaupungin välistä verkostoyhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -verkoston tavoitteena on kestävän kehityksen paikallisen toimeenpanon sanoittaminen kunnille ja kaupungeille merkityksellisellä tavalla. Verkosto on yhteiskehittänyt SDG-analyysityökalun, joka sai tilaisuudessa paljon positiivista huomiota.

- Kestävän kehityksen edistäminen ei onnistu ilman kaupunkien välistä yhteistyötä ja resurssien jakamista, muistutti Kiema-Majanen.

Nuorten osallistuminen tärkeää kaupunkien tulevaisuudelle

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen puhui asukkaiden osallisuutta käsittelevässä seminaarissa. Karhunen esitteli Espoon kaupungin kehittämän Future mentor -ohjelman, jossa nuoret mentoroivat kaupunkien johtajia erilaisissa kaupunkisuunnitteluun ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

- Osallistuminen on tapa kiinnittyä omaan kotikuntaansa. Jos nuoret eivät koe olevansa osa kaupunkinsa tulevaisuutta, ei kaupungilla ole tulevaisuutta lainkaan, totesi Karhunen.

Kongressiin osallistui Suomen Kuntaliiton delegaatio, johon kuuluivat UCLG:n World Councilin jäsen, oululainen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, Kuntaliiton kansainvälisten asioiden päällikkö Laura Parsama ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Eveliina Kiema-Majanen.

United Cities and Local Goverments -järjestön (UCLG) jäseninä on 175 kansallista kuntaliittoa sekä yli tuhat yksittäistä kaupunkia ja aluetta kaikkiaan 140:sta YK:n 193 jäsenmaasta. UCLG edustaa yli 240 000 maailman kuntaa, kaupunkia ja aluetta tai maakuntaa. Suomen Kuntaliitto on UCLG:n jäsen.

Järjestön missio on olla demokraattisen paikallishallinnon yhteinen ääni ja puolestapuhuja, ja ajaa kansanvaltaisen kunnallishallinnon etua, vahvistaa sen arvoja, tavoitteita ja päämääriä sekä edistää paikallishallinnon keskinäistä yhteistyötä ja arvostusta koko kansainvälisessä yhteisössä.  UCLG:n yleisenä tavoitteena on vahvistaa hajautettua, desentralisoitua, demokraattista hyvää hallintoa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme