Kuntaliiton ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien verkosto:

TE-palveluiden järjestäminen vaatii joustavuutta 

Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat vaativat joustavuutta työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämiseen ja mahdollisuuksia erityisjärjestelyihin esimerkiksi kielikriteereihin perustuen. 

Ehdotettua 20 000 henkilön työvoimapohjaa on vaikea soveltaa kaksikielisissä ratkaisuissa, toteaa ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien verkosto lausunnossaan työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuusta. Esimerkiksi kaksikieliset Hanko, Raasepori ja Inkoo muodostavat yhdessä noin 18 600 henkilön alueen.   

Verkosto korostaa, että kaksikieliset alueet tarvitsevat toimivia rakenteita molemmilla kielillä. Tämän lisäksi tarvitaan asiasta vastaavia viranhaltijoita.  

– Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen välinen yhteistyö on mahdollistettava maakuntien ja muiden hallinnollisten rajojen sisällä ja niiden yli. Yhteistyö tulisi jättää kuntien itsensä päätettäväksi ja järjestettäväksi, sanoo verkoston puheenjohtaja Jenny Malmsten

Kunnille suuri taloudellinen vastuu 

Esityksen mukaan kunnat kantaisivat suurimman taloudellisen vastuun työllisyydestä, mutta olisivat samalla riippuvaisia hyvinvointialueiden toiminnasta. Hyvinvointialueet eivät puolestaan ole vastuussa esimerkiksi työmarkkinatuen rahoituksesta. Verkosto vaatii tämän asian oikaisua. 

Myös rahoitusmalli ja sen tuomat taloudelliset riskit huolestuttavat ruotsin- ja kaksikielisiä kuntia. Vaikka palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille, kunnat eivät voi pelkästään omilla toimenpiteillään vaikuttaa työttömyysasteeseen. 

Kun kunnat eivät omalla toiminnallaan voi vaikuttaa rahoitusvastuuseensa, lakiesitys siirtää sosiaalimenoja suoraan kunnille. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät ovat selkeä esimerkki siitä, että uusi rahoitusmalli pikemminkin tarkoittaa sosiaaliturvakustannusten siirtämistä sen sijaan, että se oikeasti kannustaisi työhön. 

– On kohtuutonta, että hyvä ja tehokas työllistävä toiminta ei millään tavalla vaikuttaisi kuntien maksettavaksi jäävään työmarkkinatuen osaan. Tämä asia on oikaistava, Malmsten toteaa. 

Kuntaliiton ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien verkosto on Suomen 49 ruotsin- ja kaksikielisen kunnan keskustelu-, edunvalvonta- ja kehitysfoorumi. Verkoston kuntia edustavat lähinnä kunnan- ja kaupunginjohtajat.  

Lisää tietoa antavat: 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.