TE-palvelut 2024 -uudistus on lausuntovaiheessa

Lakiluonnos TE-palvelut 2024 -uudistuksesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Uudistuksessa on tarkoitus siirtää nykyisin valtion vastuulla olevat työ- ja elinkeinopalvelut eli TE-palvelut kunnille vuoden 2024 aikana. Uudistuksella tavoitellaan työn kysynnän ja tarjonnan edistämistä nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin.  

Esitysluonnos koostuu seuraavista teemoista: yleiset säännökset, siirtyvät palvelut ja voimaanpano, järjestämisvastuu, rahoitus, valtion tehtävät ja ohjaus sekä tietojärjestelmät. 

Lakiluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle niin kutsuttuna virkamiesesityksenä. Poliittinen keskustelu uudistuksen yksityiskohdista jatkuu yhä, joten kunnilla on aito mahdollisuus lausua ja vaikuttaa lopputulokseen.     

- On tärkeää, että lakikokonaisuus huomioi erilaiset kunnat ympäri Suomen ja mahdollistaa joustavat ratkaisut. Tavoitteenahan on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. Kuntaekosysteemin mahdollisuudet ovat isossa roolissa, toteaa kehittämispäällikkö Erja Lindberg. 

Lausua voi 27.6.2022 klo 9.00 saakka 

Kuntaliitto tukee kuntia lausuntovaiheen aikana 

Kuntaliiton lausunto julkaistaan viikolla 21. Kunnat voivat hyödyntää lausuntoa ja sen yhteydessä julkaistavaa Kuntaliiton ohjeistusta oman lausuntonsa valmistelun tukena. Ohjeistuksessa kerrotaan, millaisiin asioihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota laajassa kokonaisuudessa. 

Tämän lisäksi Kuntaliitto järjestää virkamiesesityksestä sparraustilaisuudet sekä kuntatyyppiverkostojen puheenjohtajille että kaikille kuntajohtajille. 

Seuraa Kuntaliiton viestintää ja tutustu lakivalmistelun aikana esitettyihin kantoihin ja muuhun tausta-aineistoon sivulla kuntaliitto.fi/tepalvelut2024. 

  

Lue lisää: 

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 

Lausuntopalvelu.fi 

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.