Tiedonkeruut.fi kokoaa tietoa korona-ajasta ja tulevista opetusalan kyselyistä

Tilannetietoa korona-ajasta ja tiedonkeruista -sivulta löydät kootusti korona-ajan aineistoja. Sivu on osa Tiedonkeruut.fi-palvelua, joka kokoaa yhteen opetusalalla suunniteltujen kyselyiden sekä niistä valmistuneiden aineistojen tietoja.

Tiedonkeruut.fi-palvelun korona-ajan aineistoja voi hyödyntää eri kasvatus- ja koulutusasteilla koronasta palautumisen suunnittelussa. Kaikki palautumisen tukimateriaalit löytyvät Oph.fi-verkkopalvelusta sivulta Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja koronavirus. Päivitämme sisältöjä ja julkaisemme ne sitä mukaa, kun ne valmistuvat.

Tiedonkeruut.fi-palvelusta löytyvän korona-ajan tilannetietosivua on ollut kokoamassa ja tarkistamassa suuri joukko Opetushallituksen asiantuntijoita ja myös ulkopuolisia toimijoita. Uudistuksessa on kehitetty samalla palvelun asiakaslähtöisyyttä uudistamalla rakennetta ja tietojen esittämistapaa.

Korona-ajan sivun uudistettu sisältö on järjestetty koulutusasteittain: varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Mukana on myös esimerkkejä kansainvälisistä korona-aikaa koskevista kyselyistä ja aineistoista. Tiedoista julkaistaan jatkossa tiedonkeruun tai aineiston nimi, linkki tiedoista kertovalle verkkosivulle, tiedot keränneen ja aineiston julkaisseen organisaation nimi sekä milloin tietoja on kerätty tai tiedot on julkaistu.

Tiedon hyödyntämisen -verkosto huolehtii Tiedonkeruut.fi:stä

Tiedonkeruut.fi -palvelu auttaa oppilaitoksia ennakoimaan ja organisoimaan toimintaansa, koska ne saavat palvelusta kootusti tietoa tulevista tiedonkeruista, niiden sisällöstä ja aikatauluista. Palvelun avulla saadaan kevennettyä koulujen tiedonkeruutaakkaa myös siksi, että tutkijat ja viranomaiset voivat hyödyntää toistensa tiedonkeruita ja niistä syntyneitä aineistoja entistä tehokkaammin. Lähtökohtana on, että samaa tietoa kerätään vain kerran. 

Suomen Kuntaliitto kuuluu yhtenä 12 organisaatiosta Tiedon hyödyntäminen -verkostoon, joka pitää yllä Tiedonkeruut.fi -palvelua. Palvelusta löytyy muita kuin korona-aikaa koskevia kuvailutietoja näiden organisaatioiden tekemistä tiedonkeruista ja julkaisemista aineistoista. Kuntaliitto, kuten kaikki verkoston organisaatiot, on sitoutunut julkaisemaan ja päivittämään tekemänsä tiedonkeruut jo niiden suunnitteluvaiheessa tähän palveluun.

Lisätietoja Tiedonkeruut.fi-palvelusta ja verkoston toiminnasta

Tiina Komppa, tiina.komppa@oph.fi, puh. 029 5331 429

Lisätietoa Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja koronavirus -koontisivusta

Laura Francke, laura.francke@oph.fi

 

Linkit:

Tiedonkeruut.fi

Tilannetietoa korona-ajasta ja tiedonkeruista

Tags