Turvallisuuden moniosaaja Ritva Kiiski valtakunnallisen kuntien turvallisuusverkoston puheenjohtajaksi

Kotkan kaupungin riskienhallintapäällikkö Ritva Kiiski valittiin Turvallinen ja kriisinkestävä kunta – verkoston ohjausryhmän uudeksi puheenjohtajaksi ohjausryhmän tammikuun kokouksessa. Turvallinen ja kriisinkestävä kunta on Kuntaliiton yhteydessä toimiva kuntien turvallisuutta edistävä yhteistyöverkosto.

Kunnissa tehtävän turvallisuustyön merkitys kasvaa koko ajan. Kunnat ovat monialaisia toimijoita, jotka konkreettisesti tuottavat palveluita lähellä ihmisiä, meitä kuntalaisia. Kuntien vastuulla ovat mm. koulut, päiväkodit, kirjastot, uimahallit, muut lähiliikuntapaikat, katujen auraus ja vesihuolto taajama-alueilla sekä usein myös sähkönjakelu ja kaukolämpö.

- On välttämätöntä, että kuntalaisten palvelut toimivat myös erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, kertoo TKK-verkoston puheenjohtaja, Ritva Kiiski.

TKK verkoston uusi puheenjohtaja Ritva Kiiski

- Kunnissa turvallisuus- ja varautumistehtävät ovat monesti yhden henkilön tai pienen joukon tehtävinä, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on olemassa yhteistyöverkosto, jossa voimme jakaa ajankohtaista turvallisuustietoa ja hyviä käytäntöjä, jatkaa Kiiski.

Ritva Kiiski on pitkäaikainen turvallisuuden moniosaaja, joka tällä hetkellä työskentelee Kotkan kaupungin riskienhallintapäällikkönä. Nykyisessä tehtävässään Ritva Kiiski on ollut keskeisesti mukana kehittämässä Kymenlaakson turvallisuustoimijoiden yhteistoimintaa Kymen Turva -yhteistyöelimessä. Kiiski ottaa puheenjohtajuuden vastaa Tampereen riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalta.

- Edellisen puheenjohtajan, Tampereen kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtajan Jouni Perttulan aikana verkoston rooli ja tunnettavuus on selkeästi kasvanut. Uutena puheenjohtajana haluan edelleen edistää verkoston näkyvyyttä ja tunnettavuutta kuntakentällä ja myös yhteistyökumppanina mm. valtionhallinnon suuntaan, jatkaa Kiiski.

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkostoon kuuluu lähes neljäsataa jäsentä vajaasta kahdensadasta Suomen kunnasta.

Lisätiedot:

Ritva Kiiski, riskienhallintapäällikkö, ritva.kiiski@kotka.fi, P. 040 643 1514

Ari Korhonen, erityisasiantuntija, ari.korhonen@kuntaliitto.fi, 044 7971550

Tagit
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus