USO-verkoston 7. kausi käynnistyy

Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen eli USO-verkoston 7. kausi käynnistyy vuosille 2023 - 2024 uudistuvien kuntien johtamisen teemalla. Tässä keskiössä on kuntien johtamisen tukeminen ja tuki kunnille erilaisten kuntakenttään kohdistuvien muutosten – kuten hyvinvointialueuudistuksen ja TE 2024 palvelu-uudistuksen – keskellä.

Kuntien muuttuva toimintaympäristö haastaa ja mahdollistaa

Verkosto käynnistää toimintansa aikaan, kun kunnat ja kaupungit kohtaavat suuria muutoksia. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen, työllisyyspalveluiden siirto valtiolta kunnille ja sekä valtakunnalliset paikallista julkishallintoa koskevat ratkaisut vaikuttavat kuntien toimintaympäristöön merkittävästi. Tuleva USO 7 -verkostokausi tarjoaa tukea kuntien strategiseen johtamiseen ja askeleen edellä olemiseen matkalla kohti tulevaisuuden uudistuvia kuntia.  Lisäksi keskitytään yhteistyömallien rakentamiseen hyvinvointialueiden kanssa sekä työllisyys- ja elinvoimaekosysteemien johtamiseen.

– Kuntien erilaiset verkostot ja kumppanuudet voivat toimia parhaimmillaan kuntakehittämisen voimavarana, kun toiminnasta on lisäarvoa kaikille osapuolille: toimijoiden resurssit ja osaaminen täydentävät toisiaan. Kuntien toimiva yhteistyö ja yhdyspinnoilla johtaminen onkin kuntien elinehto, toteaa verkostohankkeen projektipäällikkö Jarkko Majava Suomen Kuntaliitosta.

Kuntien toiminta muutoksessa edellyttää strategista ja kestävää johtamista

Useassa kunnassa on tällä hetkellä ajankohtaista strategian onnistunut toimeenpano. Kuntien strategiselta johtamiselta vaaditaan yhä kasvavissa määrin pitkäjänteisempää suunnittelua ja päätöksentekoa. Samaan aikaan tarvitaan kykyä reagoida nopeasti ja tarvittaessa tehdä muutoksia strategiaan tai strategisen johtamisen prosesseihin. Pohjan strategiselle johtamiselle muodostavat selkeät ja tiedostetut roolit ja johtamisen käytänteet. USO-verkostossa kootaan ja kehitetään uudella kaudella kunnille ideoita työkaluja käytänteitä kuntien strategisen johtamiseen.

Kuntien muuttuva toimintaympäristö kehystää vahvasti niiden strategista johtamista. Kuntien johtamisjärjestelmän tulisi mahdollistaa vaikuttava johtaminen muutosten keskellä ja kulkeminen kohti strategian osoittamaa suuntaa. Ajankohta merkitseekin monille kunnille kuntien johtamisen ja johtamisjärjestelmän uudelleen arviointia ja mahdollista uudistamista. USO-verkosto tarjoaakin osallistujakunnille tukea ja sparrausta ajankohtaisten uudistusten seurantaan, vaikutusten arviointiin ja muutosjohtamiseen.

– USO:n avulla kunta voi esimerkiksi saada käyttöönsä laajasti vertailu- ja kokemustietoa kuntakentältä erilaisista organisointiratkaisuista ja johtamisen toimintatavoista sekä tukea prosessin suunnitteluun, erilaisten vaihtoehtojen arviointiin sekä muutoksen onnistuneeseen toteutukseen, kertoo FCG:n johtava konsultti Anni Antila.

Tukea ja sparrausta toimivaan yhteistyöhön

Toimiva kaksoisjohtaminen vaatii yhteen hiileen puhaltamista ja pitkäjänteisyyttä päätöksenteossa. USO-verkostossa keskitytäänkin rakentavan yhteistyön kehittämiseen kunnassa ja hyvien kaksoisjohtamisen käytänteiden esille tuomiseen.

Verkoston toiminta on suunnattu kuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle ja muille kuntien johtamisen kehittäjille. Verkoston toiminta koostuu sekä kuntien yhteisistä valtakunnallisesta toiminnasta ja tilaisuuksista että kunnan omasta kuntakohtaisesta kehittämisestä, joka sisältää kunnan tilanneanalyysin ja kunnan omiin tarpeisiin räätälöidyn kehittämispajaresurssin.

Mukaan verkostoon on mahdollisuus liittyä olemalla yhteydessä Jarkko MajavaanAnni Antilaan tai Riina Rinta-ahoon. Verkoston toiminnasta vastaavat Kuntaliitto ja FCG Finnish Consulting Group.

Tervetuloa kuulemaan USO 6 -kaudella toteutetusta kuntastrategiaselvityksestä Teamsiin torstaina 1.12. klo 14–15. Samassa tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä asiantuntijoiltamme USO 7 -kaudesta. Lisätietoa ja ilmoittautuminen tapahtumaan täältä.

Lisätietoa uudesta kaudesta saat Kuntaliiton USO-sivuilta.

Lue myös FCG:n johtava konsultti Anni Antilan blogiteksti hänen näkemyksistään kuntakohtaisesta konsultoinnista USO-projektissa.

Lisätietoja:

Jarkko Majava, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto, 050 325 2306, jarkko.majava@kuntaliitto.fi
Anni Antila, johtava konsultti, FCG Finnish Consulting Group, 050 406 3540, anni.antila@fcg.fi
Riina Rinta-aho, projektikoordinaattori, Suomen Kuntaliitto, 0505709620, riina.rinta-aho@kuntaliitto.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista