Valtaosa kunnista ja kuntayhtymistä tukee innovaatiotoimintaa

Yhdeksän kuntaa ja kuntayhtymää kymmenestä, 90 %, tukee innovaatiotoimintaa. Tämä selviää kunta-alan innovaatiobarometristä, jonka alustavia tuloksia julkaistiin tänään Kuntamarkkinoilla.  

Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan uutta, käyttöönotettua ideaa, joka tuottaa käyttäjälleen lisäarvoa. Innovaatioita voidaan luokitella esimerkiksi tuote- ja palveluinnovaatioihin, prosessi-innovaatioihin ja koko palvelujärjestelmän kattaviin systeemisiin innovaatioihin. 

Innovaatiotoimintaa tuetaan useimmiten keräämällä ideoita ja aloitteita käyttäjiltä ja sidosryhmiltä, hyödyntämällä kokeiluja sekä tuottamalla tietoa tarpeista ja mahdollisuuksista. 

Yhteistyökumppanina innovaatioiden kehittämisessä ovat useimmiten muut kunnat, kuntayhtymät tai alueelliset toimijat (79 %). Yritysten kanssa tekee yhteistyötä kaksi kolmesta kunta-alan organisaatiosta (64 %), ja yliopistojen, korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten kanssa 58 %. 

Innovaatiotoimintaa edistävät eniten uusi teknologia (78 %), henkilöstön osaaminen (75 %) sekä yksilöiden välinen yhteistyö (70 %). 

Kehitittekö ja otitteko käyttöön palvelu-, tuote- tai prosessi-innovaatioita vuosina 2020-2021?

Lähes kolme neljästä (72 %) vastanneesta on arvioinut saavuttaneensa tai saavuttavansa merkittävimmän innovaation avulla toimivammat prosessit. Yli puolet vastanneista ilmoitti myös parannuksista asiakastyytyväisyydessä, tuottavuudessa ja tehokkuudessa sekä laadussa. 

Kyselyyn saatiin yhteensä 195 vastausta. Vastaukset edustavat 121 kuntaa (39%) ja 40 kuntayhtymää.

Vuoden 2022 julkisen sektorin innovaatiobarometrin tulokset julkaistaan kahdessa osassa. Kuntaliiton toteuttama kunta-alan innovaatiobarometri julkaistaan kokonaisuudessaan lokakuussa 2022. Valtiovarainministeriön toteuttama barometri valtion tuloksista julkaistaan 23.9. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista