Valtio korvaa kunnille Ukrainasta paenneiden varhaiskasvatuksen menot vuosina 2022 ja 2023

Ukrainasta pakenee perheidensä kanssa Suomeen myös alle kouluikäisiä lapsia. Heille varhaiskasvatukseen osallistuminen ja toisten lasten seuraan pääseminen on ensiarvoisen tärkeää. Kunnat ovat toimineet muuttuneessa tilanteessa nopeasti, ja useat kunnat ovat jo alkaneet järjestää Ukrainasta paenneille lapsille varhaiskasvatuspalveluita. Tähän myös hallituksen linjaukset keväältä 2022 kannustavat.

Jos arvio 60 000 henkilön saapumisesta Suomeen toteutuu, se aiheuttaa varhaiskasvatuksen järjestämisestä kunnille noin 112 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset.

Laskelman perusteena ovat varhaiskasvatuksen menot vuodelta 2020 (12 400 €/lapsi). Laskelmassa on oletettu, että tulijoista alaikäisiä on noin 45 prosenttia ja alaikäisistä alle kouluikäisiä noin kolmannes.

Kevään 2022 kehysriihen päätöksen mukaisesti valtio korvaa kunnille menot, jotka aiheutuvat Ukrainasta paenneille lapsille järjestetystä varhaiskasvatuksesta. Menot korvataan vuonna 2022 valtionavustuksella ja vuonna 2023 tilapäislailla.

Varhaiskasvatuspalveluista kunnille aiheutuvat lopulliset menot riippuvat tulijoiden toteutuvasta lukumäärästä, lasten osuudesta Suomeen tulevista ja heidän osallistumisestaan varhaiskasvatukseen. Tarkistamme laskelmaamme tilanteen edetessä vuoden 2022 aikana.

Tags